Tilbage til søgeresultatet

VesCo Systems, Remote Pilot

2018-086, billede

Baggrund

Der er mere end 18.000 årlige lodsoperationer i de danske farvande og af dem ca. 11.000 havneoperationer, hvilket understreger at lodsgerningen er en vigtig del af den danske maritime industri. Dette projekt introducerer effektivisering gennem fjernbetjent og landbaseret lodsning ved udnyttelse af droner og teknologi-integration af eksisterende systemer udført af autoriserede lodser.

En rapport fra COWI i 2014 fastslog, at der var et væsentligt potentiale for effektivisering gennem landbaseret lodsning, dog uden at fremhæve havneoperationer. Nylige tekniske landvindinger inden for droner og fjernbetjening har gjort det muligt at levere nødvendige komponenter til det enkelte skib og efterfølgende give et overblik, som gør havneoperationen både hurtigere og sikrere. Den nødvendige ekspertise er skabt gennem joint-venture selskabet “VesCo Systems” med de tre partnere: DanPilot, Blue Ocean Robotics og Third Element Aviation.

Projekt

Projektets formål er at produktmodne et system af droner og teknisk udstyr kaldet “RemotePilot”, som muliggør, at man kan gennemføre havnelodsningen uden at komme ombord på skibet. Resultatet vil være øget sikkerhed, besparelser og effektivisering i relation til operation af lodsbåde samt bedre udnyttelse af lodsens tid, som øger kapacitet for lodsninger og markedet generelt.

RemotePilot er baseret på to integrerede drone-systemer, som først vil transportere en beholder med udstyr til skibet (System A) og derefter give et overblik over skibet, som gør lodsningen mere sikker og helhedsorienteret (System B). Efter havneoperationen vil dronen returnere beholderen med udstyr og genoplade, så den er klar til den næste operation.

Forventede resultater

Ved afslutningen af projektet forventes det, at den tekniske udvikling af system A og B er gennemført, og at der er foretaget demonstrationer af det færdige system, som kan tiltrække yderligere investorer til VesCo Systems til finansiering af markedsmodningen.

De væsentligste resultater af projektet er således:
● Et færdigt produkt, som kan godkendes til kommerciel drift, produktionsforberedelse og integration i eksisterende tekniske systemer.
● En forretningsmodel, hvor VesCo Systems kan tilbyde udstyr til fjernbetjent lodsning i Danmark og som senere kan udbredes til verdensmarkedet.
● Effektivisering af lodsgerningen gennem ny teknologi.
● Øgning af den direkte sikkerhed for lodser og besætninger samt øgning af den indirekte sikkerhed i lodsningen gennem flere data og bedre overblik.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (januar 2021) kan læses her: link

Information

Projektnavn:

Remote Pilot

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2018-2019

Kontakt:

VesCo Systems ApS
Niels Bohrs Allé 185
5229 Odense SØ