Tilbage til søgeresultatet

Upteko, Droneassisteret Udvendig Skibsinspektion – del 2

Inspektions drone (002)

Baggrund

Projektet er initieret af, at førende danske rederier i dag oplever stort ressourceforbrug ved den nuværende inspektionspraksis, hvor skibe manuelt inspiceres for skader, slitage og malingsniveau. Skader og stand vurderes manuelt og dokumenteres ved billeder taget med håndholdt kamera med manuel angivelse af omtrentlig placering. I øjeblikket inspiceres skibe manuelt af 12 specialister, hvilket bruger omtrent 96 timer på at inspicere. Samtidigt er det nødvendigt at opstille stillads og lifte i tørdokken for at kunne vurdere skaderne optimalt, hvilket udsætter specialisterne for risiko i arbejdsmiljøet.

Projekt

Projektet er en fortsættelse af et igangværende program støttet af Den Danske Maritime Fond, hvor der udvikles en kombineret soft- og hardwareløsning, der muliggør droneassisteret skibsinspektion. Projektet gennemføres af Upteko i samarbejde med soft- og hardware specialister fra DIS, Dansk Ingeniør Service. Ydermere er der indgået aftale med DFDS om løbende tests af systemet, hvor der indhentes brugserfaringer, så løsningen kan tilpasses kommende brugeres behov. På denne måde sikres det, at der ikke udvikles unødige funktioner, så løsningen skaber maksimal værdi. På nuværende tidspunkt har større rederier og klassifikationsselskaber vist interesse for løsningen, hvor særligt ensartet dokumentation af inspektionen findes værdifuld.

Forventede resultater

Upteko’s ambition i projektet er at videreudvikle systemet, hvor løsningen vil minimere menneskelige faktorer i forhold til dronens navigation i tørdokken hvor inspektionen udføres. Ydermere vil systemet reducere ressourceforbrug til skade- og slitagegenkendelse med kunstig intelligens (AI) samt en komplet opbygning af droneplatformen, som vil være konkurrencedygtig med en tilstrækkelig robusthed til et barsk miljø i den maritime verden. Efter projektets afslutning vil Upteko og DIS fortsat udvikle systemet til et fuldt autonomt system uden menneskelige faktorer, hvor dronen vil supplere den nuværende inspektionsproces som et effektivt værktøj. Det vil sikre at data bliver indsamlet via cloud baseret system, som kan benyttes til at samle en 3D model af skibet, der gør dokumentationsprocessen langt mere effektiv og nøjagtigt. Den innovative proces giver rederierne en mulighed for at følge en kontinuerlig udvikling af skibets overflade over tid.

collage2 (002)

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (maj 2021) kan læses her: Projektrapport

Information

 

Projektnavn:

Droneassisteret Udvendig Skibsinspektion – del 2

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2020-2021

Kontakt:

Upteko ApS
Ørstedsvej 10
8660 Skanderborg
www.upteko.com