Tilbage til søgeresultatet

Søfartsstyrelsen, Workshops om håndhævelse af internationale svovlregler

DSC 3916 lores

Baggrund

Ny international miljøregulering kræver anseelige investeringer i søfartsbranchen, ikke mindst med ikrafttrædelsen af det globale svovlloft fra den 1. januar 2020. Herefter må skibe maksimalt bruge brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre de har installeret en scrubber. Håndhævelsen af svovlregulering har længe figureret blandt de største udfordringer på globalt plan, for hvis ikke reglerne håndhæves ens og effektivt i hele verden, kan det føre store konkurrenceforvridninger med sig. Det er derfor afgørende, at maritime myndigheder er klar over, at dette bør være et fokusområde, og det har strategisk vigtighed for Det Blå Danmark at sikre dette.

Projekt

I samarbejde med World Maritime University vil Søfartsstyrelsen planlægge og afholde tre kapacitetsopbyggende workshops i udvalgte nøgleregioner. Disse workshops skal samle repræsentanter fra flagstats-, kyststats- og havnestatsmyndigheder og sætte fokus på best practice for svovlhåndhævelse. De tre workshops vil blive afholdt i Panama, Kenya og Myanmar. De kommer til at foregå i de såkaldte MTCC’er (Maritime Technology Cooperation Centre), som er et EU-finansieret netværk af træningsinstitutioner i hele verden, som IMO står for at implementere. Hver workshop vil invitere ca. 20 deltagere fra værtslandet og nabolande i regionen og finde sted i perioden november 2019 til marts 2020. Det 2-dages program vil bringe deltagerne gennem præsentationer og diskussioner om forskellige emner relateret til det globale svovlloft og håndhævelsen heraf som f.eks. det juridiske grundlag, brændstofprøver, dokumentcheck, targeting-mekanismer, remote sensing og brug af sniffere, træning af skibsinspektører og sanktioner.

Forventet resultat

De tre workshops har til formål at udbrede kendskabet til de mest effektive måder at håndhæve svovlreglerne på i lande, som ikke grænser op til SECA-områder (svovlemissionskontrolområder), og for hvem det derfor er en ny opgave at skulle håndhæve en 0,5 procents svovlgrænse. Deltagerne vil rejse hjem med ny viden om forskellige håndhævelsesmetoder og et nyttigt netværk. De vil kunne fungere som ambassadører i deres nationale maritime myndigheder og tilføje en merværdi på svovlområdet. Dette skal bidrage til at hæve kvaliteten af svovlkontroller og eventuelle efterfølgende sanktioner mod skibe. Således øges sandsynligheden for at skibe overholder reglerne, og at level playing field i den globale søfartsbranche forbliver uforstyrret.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Afrapportering til Den Danske Maritime Fond ang. afholdelse af svovlworkshop

Information

 

Projektnavn:

Workshops om håndhævelse af internationale svovlregler

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2019-2020

Kontakt:

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk