Tilbage til søgeresultatet

SIMAC, PhD: Autonom skibsdrift og vedligehold

Udklip

Baggrund

Autonome skibe spås af mange at kunne revolutionere den maritime transportverden i løbet af de kommende år. Der er i erhvervet meget fokus på emnet, og der eksisterer allerede en del forskning på området. Fælles for dette arbejde er dog, at der hovedsageligt fokuseres på to områder; den tekniske udfordring med at få computersystemer til at erstatte navigatørerne samt det juridiske aspekt ved operationen af førerløse fartøjer. Arbejdet med at varetage skibets navigation udgør dog kun en lille del af det samlede arbejde om bord på de fleste store handelsskibe. Den øvrige arbejdsbyrde, og hvordan denne skal løftes i fremtidens autonome skibe, er kun i ringe grad belyst.

Projekt

Fokus for dette projekt vil være netop de drifts- og vedligeholdelsesmæssige aspekter af skibenes drift. Projektet vil undersøge størrelsen og omfanget af udfordringerne med at udvikle fremtidens autonome skibe, med udgangspunkt i det arbejde der udføres i nutidens fuldt bemandede skibe. Det skal undersøges hvordan autonom drift, vil påvirke denne arbejdsbyrde; hvilke opgaver forsvinder med øget automation, og hvilke kommer til, hvad kan udføres i land, og hvilke opgaver skal udføres om bord. Af det arbejde som ikke kan fjernes fra skibet, vil særlig fokus være på vedligehold. Metoden til at opdage fejl på maskineri, og hvordan disse fejl udbedres, skal analyseres for at vurdere, hvordan problemerne kan håndteres i de autonome skibe. I forbindelse med forskningsspørgsmålet ”Hvordan vil autonom teknologi påvirke arbejdsbyrden med at operere og vedligeholde et moderne fragtskib? ” vil fremtidens kompetenceperspektiv blive inddraget og diskuteret. Hvilke kompetencer er der behov for i forbindelse med arbejdsfunktionerne i land og til søs, og kan der afdækkes nye kompetencebehov, der skal opfyldes for at operere et autonomt skib. Projektet vil undersøge potentialet for driftsoptimering med udgangspunkt i de eksisterende skibe. Det skal undersøges, hvordan forskellige skibes drift fordeler sig mellem havneophold, søpassage og ankerophold, samt hvor ofte skibene må tages ud af drift for vedligehold, og hvordan overgangen til autonom drift vil påvirke dette.

Forventede resultater

Det forventes, at dette projekt vil kunne vise, om autonom teknologi kan optimere driften på forskellige skibe. Projektet vil desuden bidrage til at belyse størrelsen og omfanget af de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer i udviklingen af autonome skibe. Som et almennyttigt projekt vil forskningsprojektets resultater kunne bruges af alle aktører med interesse i udviklingen af autonome skibe. Pga. den tætte tilknytning til SIMAC forventes projektet i særlig grad her at kunne bidrage med videns- og kompetenceopbygning.

Projektresultat

Projektet er afsluttet, og slutevaluering kan ses her: Link

Afhandlingen ligger tilgængelig på SDU’s og SIMAC’s bibliotek samt på SIMAC’s hjemmeside: Link

Information

 

Projektnavn:

PhD: Autonom skibsdrift og vedligehold

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2018-2021

Kontakt:

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)
Graaesvej 27
5700 Svendborg
www.simac.dk