Tilbage til søgeresultatet

ShippingLab, Valideringsplatform for grønne brændstoffer

Oil_pour

 

Baggrund

Det Blå Danmark har et markant miljømæssigt fodaftryk, der i særdeleshed drives af forbrænding af fossile brændstoffer i motorer og kedler. Som følge heraf har branchen ført an i omstillingen til grønne løsninger. Det har dog vist sig, at brændstofområdet i særdeleshed er svært at omstille, da man her oplever et meget begrænset udbud af rentable løsninger. Derfor kan det måske overraske, at der i Danmark og i udlandet findes en lang række grønne brændstofløsninger, der slet ikke er bragt i spil i en maritim kontekst. Disse løsninger kommer typisk fra forskningsgrupper, universitets-spinouts eller teknologivirksomheder med fokus på andrebrancher. Fælles for dem alle, er en manglende indsigt i det maritime marked, dets miljømæssige forudsætninger, standarder, økonomiske formåen osv.

Projekt

Dette projekt har til formål skabe en blivende valideringsplatform for grønne brændstoffer, der skal hjælpe grønne brændstofleverandører med at forstå den maritime kundes behov. Platformen skal desuden levere en række valideringsydelser, der har til formål at sikre den viden inden for tekniske, regulatoriske, miljømæssige og økonomiske dimensioner, der kræves for at en potentiel brændstofløsning kan blive til et produkt, der handles i store voluminer i branchen. Disse valideringsydelser vil bygge på eksisterende platforme hos kommercielle aktører som Alfa Laval, akademiske partnere som DTU og GTS’er som Teknologisk institut. Adgangen til- og formidlingen af disse ydelser vil ske via ShippingLab. Projektet vil indledningsvis organisere de forskellige partnere inden for platformen og sikre, at den fornødne validering er med. En kommercielt orienteret styregruppe med aktører fra hele branchen vil sikre, at platformen har relevans. Mangler i de eksisterende faciliteter vil blivekortlagt og en opfølgende ansøgning vil blive indsendt til DDMF eller andrefonde med henblik på at adressere disse. Afslutningsvis, vil projektet demonstrere platformen ved at udføre en række ydelser for grønne brændstofleverandører.

Pressemeddelselse fra ShippingLab (06.04.2021) kan ses her: Pressemeddelelse

Forventede resultater

  • Etablere en internationalt anerkendt platform, der driver den globale grønne omstilling på brændstofområdet.
  • Demonstrere platformens relevans via relevante validerings-cases forlovende grønne brændstofproducenter.
  • Sikre en nyttiggørelse af den række uudnyttede platforme hos kommercielle, såvel som ikke-kommercielle aktører.

Information

 

Projektnavn:

Valideringsplatform for grønne brændstoffer

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021-2023

Kontakt:

ShippingLab
c/o Maritime DTU
Elektrovej 326
2800 Kgs. Lyngby
www.shippinglab.dk