Tilbage til søgeresultatet

ShippingLab og Ocean Ideaship, Styrkelse af iværksætteri og bæredygtig innovation i Det Blå Danmark

 

Baggrund

Det Blå Danmark spiller en afgørende rolle for Danmarks økonomi og internationale position. Danmark har potentialet til at blive førende inden for det blå i den grønne omstilling og iværksætteri.
På finanslovforslaget for 2024 har regeringen foreslået at sætte i alt 1,5 mia. kr. af i 2024-2027 til iværksætterindsatser. Med 2030-planen vil man afsætte 1 mia. kr. årligt fra 2030 som en del af regeringens kommende iværksætterstrategi. For at positionere Det Blå Danmark i forhold til bæredygtig innovation og iværksætteri er det vigtigt med tydelige strategier, initiativer og fælles sammenhængende indsatser, der bygger på et bredt vidensgrundlag fra tidligere og nuværende initiativer. Der er samtidig brug for at få belyst, hvordan en styrket indsats inden for bæredygtig innovation og iværksætteri kan fremme både den grønne omstilling og bidrage til lettere rekruttering, større diversitet og vækst.

Projektet

Ocean Ideaship leder projektet, der gennemføres på ShippingLab-platformen, hvilket sikrer en bred inddragelse af aktører på tværs af Det Blå Danmark og det danske startup-økosystem. Formålet er at undersøge hvilke strategier, initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke iværksætteri og bæredygtig innovation i Det Blå Danmark. For at sikre kontinuitet og sammenhængskraft, vil viden og erfaringer fra tidligere og nuværende initiativer blive inddraget i projektet. Projektet vil kortlægge og undersøge, hvorledes integrationen af Det Blå Danmark kan styrkes i det danske iværksætter-økosystem. Styrkepositioner, potentielle indsatsområder og vækstpotentialer vil blive identificeret og sammenholdt med internationale indsatser og resultater. Der vil både blive udarbejdet analyser og konkrete anbefalinger til strategier for iværksætterindsatser, der kan gøre at Danmark bliver førende inden for den blå omstilling og iværksætteri.

Projektets 5 områder er:
1. Kortlægning af interessenter, aktører og initiativer
2. Undersøgelse af danske indsatsområder og styrkepositioner
3. Belysning af vækstpotentiale og international sammenligning
4. Forslag til strategier, praksisnært og på politisk niveau
5. Forslag til styrkelsen af iværksætteri og Den Blå omstilling

Forventede resultater

Resultaterne forventes at kunne påvirke politiske beslutninger og informere udviklingsstrategier i en bæredygtig blå retning. Organisationer og erhvervsaktører vil kunne bruge resultaterne til at samarbejde om indsatser der styrker bæredygtig vækst og innovation, tiltrækker talenter og styrker kønsbalancen. Projektet vil også styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, iværksættere og erhvervslivet for at fremme den blå omstilling og iværksætteri i Danmark.

Den forventede effekt af resultaterne:

  • Et større antal bæredygtige blå iværksættere og dermed mere innovation i Det Blå Danmark.
  • Øget investering i den blå industri og blå erhverv – Fra den danske stat og fra erhvervs- og industrifremme aktører.
  • Øget sammenhængskraft og samarbejde i maritime iværksætter-initiativer og det danske startup-økosystem.
  • Et bedre grundlag for rekruttering og flere kvinder i Det Blå Danmark.

Information

Projektnavn:

Styrkelse af iværksætteri og bæredygtig innovation i Det Blå Danmark

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2024

Kontakt:

ShippingLab og Ocean Ideaship
Elektrovej, Building 326, room 132
2800 Kongens Lyngby

https://shippinglab.dk/
https://www.oceanideas.org/