Tilbage til søgeresultatet

ShippingLab, Danmark som driver for fremtidens skibsfart

ShippingLab - Illustration til hjemmeside

Baggrund

ShippingLab er et partnerskab om forskning, udvikling og innovation i Det Blå Danmark. Værdiskabelsen i projektet sker via samarbejdet mellem partnerne – redere, leverandører og forskere – hvor fokus er på fælles problemstillinger på stadiet efter grundforskning men inden konkurrencemæssig produkt- og serviceudvikling. Digitale løsninger er bindeledet mellem temaerne i projektet. Datadeling, standarder og udvikling af analysemetoder og modeller i et åbent samarbejde vil muliggøre hurtigere udvikling af maritim teknologi og forretningsmodeller. Troværdige data og modeller er en forudsætning for fremtidens autonome skibe, og mere brændstofeffektive teknologier er en vigtig trædesten mod fremtidens CO2- neutrale skibe.

Projekt

Projektet leverer teknologiinnovation inden for tre kerneområder:
1. Forbedret digitaliseret skibsoperation, hvor en modelbaseret tilgang og gode, pålidelige data skal gøre det muligt for besætning og land at træffe bedre beslutninger: at optimere drift samt fejlsøge, udvikle og afprøve nyt udstyr bedre og hurtigere.
2. Udvikling og afprøvning af autonomi inden for uafhængig navigation og maskinovervågning skal øge sikkerhed og reducere omkostninger. Fokus er inden for de områder, hvor Danmark er i front rent forskningsmæssigt og hvor udstyrsleverandører løbende kan modne produkter, så delelementer kan afprøves allerede i dag.
3. Demonstration af emission- og fossilfri energiforsyning om bord på eksisterende skibe, hvor et fælles test setup skal gøre resultaterne sammenlignelige. Visionen er uafhængige havneanløb uden CO2-udledning for store skibe – et skridt på vejen mod elektrificering og det helt emissionsfrie skib.

Forventede resultater

Overordnet vil projektet hjælpe til at sikre Det Blå Danmarks position i det globale marked. Branchen har behov for innovation og et kontinuert, visionært samarbejde for at forblive konkurrencedygtig inden for digitalisering, autonomi og med fokus på CO2. Projektet vil etablere et videncenter for samarbejdende autonome systemer: data og information bliver analyseret og modelleret (“den digitale tvilling”) og samkørt med operationelt know-how fra danske redere. Udvikling af autonome teknologier vil skabe forbedret sikkerhed til søs og nye vækstmuligheder for leverandører. Demonstration af alternative løsninger til fossile brændsler på kommercielle fartøjer vil gøre det muligt for Danmark at beholde førertrøjen inden for IMO’s strategi med at reducere emissioner fra skibsfart.

 

shippinglab-logo-large

 

Information

 

Projektnavn:

Danmark som driver for fremtidens skibsfart

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2018-2022

Kontakt:

ShippingLab
c/o Maritime DTU
Nils Koppels Allé, bygning 424
2800 Kgs. Lyngby
www.shippinglab.dk