Tilbage til søgeresultatet

SDU, Integrated reversible CO2 heat pump to sail towards actual zero-emission ferries (ECO2-ferries)

Project diagram (002)

Baggrund

Færger er ansvarlige for 0,8 millioner tons drivhusgasudledning årligt i Danmark og sejler ofte tæt på byer, hvor de øger de i forvejen kritiske luftforureningsniveauer. Dette gælder især for små danske kommuner, da dieseldrevne færger bidrager med op til 20 % af deres samlede globale opvarmningsbidrag. Derfor er fuldt el-drevne færger i centrum i Danmark. Den nuværende udbredte brug af syntetiske kølemidler (og deres utætheder til atmosfæren) i den maritime sektor fører imidlertid til, at selv 100 % el-drevne skibe rent faktisk ikke er fri for drivhusgasemissioner. Derudover er rækkevidden for fuldt elektrisk drevne færger i øjeblikket reduceret på grund af manglen af et optimeret varmepumpesystemlayout, passende termisk batteri styringsstrategi og passende metoder til genvinding af spildvarme.

Projekt

Målet med projektet er at udvikle den første varmepumpe, der er helt skræddersyet til 100 % el-drevne færger. Brugen af CO2 som et naturligt (dvs. fremtidssikret) kølemiddel i varmepumpen vil endelig føre til, at 100 % el-drevne færger faktisk bliver skibe uden drivhusgasemissioner. Derudover vil CO2 give mulighed for en kompakt varmepumpe og høje sikkerhedsniveauer (dvs. ikke-brændbar og ikke-giftig). Høj energiydelse vil blive garanteret ved implementering af (i) et optimeret systemlayout, (ii) en korrekt termisk batteristyringstilgang, (iii) en passende varmegenvindingsteknik samt (iv) en effektiv og robust overordnet kontrolstrategi.

Projektet vil inddrage Syddansk Universitet, Odense Maritime Technology og Marstal Navigationsskole som projektpartnere og Danske Maritime, Danfoss, BCOOL, Ærø kommune, Ærøfærgerne og Teknologisk Institut som projektstøtter.

Forventede Resultater

Resultaterne af dette projekt vil give partnerne en næsten fuldendt produktudvikling samt bidrage med den essentielle viden, der skal til at designe næste generations fremtidssikrede køle- og varmeteknologier tilskandinaviske 100 % el-drevne færger. Visionen er, at den foreslåede varmepumpe bliver morgendagens standard i Skandinavien, der bidrager til at tage et væsentligt skridt fremad for at nå Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling og Det Blå Danmarks mål.

 

Information

Projektnavn:

Integrated reversible CO2 heat pump to sail towards actual zero-emission ferries (ECO2-ferries)

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2023-2025

Kontakt:

Syddansk Universitet (SDU)
Institut for Mekanik og Elektronik
Alsion 2
6400 Sønderborg
www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ime-mekanik-elektronik