Tilbage til søgeresultatet

Scoutbase udvider til land, og binder den maritime organisation sammen gennem data og support.

 Scoutbase

Baggrund

De seneste to år har Scoutbase samarbejdet med Shell og samlet data på deres skibe. Gennem adskillige dialoger med andre potentielle brugere af Scoutbase har de lært at mange rederier har betænkeligheder ved deres egne ressourcer, og/eller evner til at arbejde med data om menneskelige og systemiske problemstillinger, hvilket er en alvorlig barriere for beslutningen om implementering af Scoutbase, og således også for det potentiale for forbedring der er indlejret heri. Der er et behov for en mere “end-to-end”løsning, som strækker sig udover indsamling af data, til at inkludere analyse og en del af problemløsningen også. Derudover er der efterspørgsel på leverance af Scoutbase platformen i landorganisationen, for på den måde at skabe et helhedsorienteret billede og en helhedsorienteret løsning. Bernhard Schulte Shipmanagement indgår som partner og aftager af resultatet af projektet.

Projekt

Projektet tager med dette udgangspunkt sigte på at udvikle: En model for omsætning af data indsamlet fra medarbejdere gennem Scoutbase platformen, til værdiskabende handling, som har en positiv effekt på sikkerhed, medarbejderes trivsel, og produktivitet, som kan adopteres og implementeres af maritime organisationer så som rederier og shipmanagementvirksomheder. Denne model skal videst muligt kunne drives af Scoutbase selv, og således understøtte en end-to-end serviceleverance til kunderne. Den tidligere udviklede skibsspecifikke mekanisme, som implementeres centralt i skibenes crew-WIFI netværksinfrastruktur, kan ikke anvendes i sin nuværende form i et kontormiljø. Der skal derfor udvikles en mekanisme som kan implementeres i et gængs kontormiljø med gængs IT-infrastruktur (fx. Windows). Den skal desuden kunne indsamle data på samme måde som den eksisterende mekanisme kan om bord i skibene hvor vi har set et konsistent engagement fra de søfarende på mellem 75-80% gennem de seneste to år.

Forventede resultater

Projektets entydige målsætning er at have en færdigudviklet, landbaseret version af Scoutbase platformen, som gør os i stand til at indsamle data fra medarbejderne på rederikontorerne, samt at levere indholdsmateriale direkte tilbage til medarbejderne, som adresserer og afhjælper de, i dataene, afdækkede problematikker. Denne version skal være testet og valideret af BSM, og desuden klar til leverance hos den næste kunde.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan læses her: Afsluttende rapport

Information

Projektnavn:

Scoutbase udvider til land, og binder den maritime organisation sammen gennem data og support.

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2023

Kontakt:

Scoutbase ApS
Skovballevej 61
5700 Svendborg
www.scoutbase.com