Tilbage til søgeresultatet

HydroPen (tidl. Rosenby Engineering), Produktmodning af løfteaggregat til HydroPen

billede 2

Baggrund

De seneste år har der været et kraftigt stigende internationalt fokus på brandsikkerheden ombord på containerskibe. De nuværende tilgængelige brandbekæmpelsesmetoder har mødt meget kritik. En del af kritikken omfatter de nuværende metoders manglende evne til at tilgå containere i højden med direkte brandslukning, samt at de kræver meget manuel involvering fra skibsbemandingen, hvilket er enormt risikabelt. Hydropen ApS (tidl. Rosenby Engineering) løser og adresserer denne internationale problemstilling ved at have udviklet HydroPen, som gør det muligt at slukke containerbrande fuldautomatisk med en markant forøgelse af sikkerhed og effektivitet. Den helt store problematik for containerindustrien er dog, at kunne tilgå containere, der brænder, i højden. Derfor har HydroPen videreudviklet HydroPen enheden i kombination med en liftenhed, således at HydroPen kan komme til at fungere i alle højder. Produktmodning af HydroPen og liftenheden påbegyndes nu, således at denne internationale problematik kan imødegås. Grundlaget for ideen er opstået ved sparring med internationale rederier, det maritime netværk samt ved intern idégenerering.

Projekt

Projektet tager udgangspunkt i et tidligere projekt støttet af Den Danske Maritime Fond, som omhandlede færdigudviklingen af HydroPen. HydroPen projektet har lagt fundamentet for, at HydroPen har mulighed for at videreudvikle prototyper af liftenheden samt påbegynde produktmodningen af den samlede enhed bestående af HydroPen og liftenheden. Denne kombination af HydroPen og liftenheden gør, at HydroPen som de første kan tilbyde brandslukningsudstyr til containerindustrien, som kan tilgå alle containere på et skib i alle højder. Det er et unikt fuldautomatiseret produkt i sin operation med begrænset menneskelig involvering.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer HydroPen at have afsluttet færdigudviklingen og diverse testforløb af kombination af HydroPen og liftenheden. Det forventes ved projektafslutning, at det samlede produkt er klar til produktion, og at de første testkunder er klar til at aftage produktet. Derudover forventes certificeringsprocessen at være afsluttet, således at den samlede enhed af HydroPen og lift er certificeret til brug på containerskibe overalt på kloden.

 

billede 1

 

Information

Projektnavn:

Løfteaggregat til HydroPen

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2018-2019

Kontakt:

HydroPen ApS
Bautavej 1A
8210 Aarhus V
www.hydropenfire.com