Tilbage til søgeresultatet

Relevent, Vækst og bæredygtighed – Danmark kan blive førende på cirkulær økonomi i den maritime industri

Relevent

Baggrund

EU har med European Green Deal udråbt cirkulær som den vigtigste brik i den grønne omstilling. I Danmark har vi har kapaciteten og ekspertisen til at blive førende på området og til at udnytte det enorme potentiale, der ligger i det cirkulære til gavn for både klima og økonomisk vækst. Det kræver samarbejde og partnerskaber på tværs, og fokus på alle led i værdikæden og alle faser i skibets livscyklus – fra design, konstruktion, drift, reparation og ophugning. Dette projekt sætter fokus på mulighederne i den maritime sektor i en cirkulær kontekst for at fremme cirkulære løsninger, teknologier og forretningsmodeller i den maritime industri.

Projektbeskrivelse

Den maritime industri spiller en afgørende rolle i dansk erhvervsliv – den position skal fastholdes også i forhold til de muligheder, der er på den bæredygtige agenda. I forbindelse med nordens førende event for cirkulær økonomi – LOOP Forum – sættes der i samarbejde med Danske Maritime fokus på cirkulær omstilling i den maritime industri. Dels ved at showcase løsninger og forretningsmodeller i et fælles udstillingsområde. Dels ved inspiration og videndeling på et 2-timers konferencespor. Visionen med LOOP er at samle og inspirere på tværs af nationer, sektorer og værdikæder. Den maritime sektor bliver nu inkluderet, så hullerne i det cirkulære kredsløb kan identificeres og lukkes i samarbejde med både skibsværfter, producenter og andre virksomheder.

Forventede resultater

Det er vigtigt at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer og råmaterialer, som indgår i den maritime industri. Mange virksomheder her er allerede begyndt at kigge i en cirkulær retning med nye produkter og forretningsmodeller. Disse løsninger skal frem i lyset og inspirere flere til en cirkulær transition.
Målet med projektet er derfor at samle hele værdikæden i den maritime industri til at lade sig inspirere fra andre brancher, der også deltager på LOOP. Med et konferenceprogram på højeste faglige niveau, og et udstillingsområde med maritime virksomheder med cirkulære løsninger og forretningsmodeller øges kendskabet til behovet og muligheder for denne omstilling.

 

Projektresultat

Slutrapporten kan ses her: LOOP2023 – SLUTRAPPORT

Information

Projektnavn:

Vækst og bæredygtighed – cirkulær økonomi i den maritime industri

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2023

Kontakt:

Relevent ApS
Gøngehusvej 2
2950 Vedbæk
www.relevent.dk