Tilbage til søgeresultatet

Rektorkollegiet, Studierejser og praktikophold i udlandet

wind innovation London, besk.

Baggrund

De maritime uddannelsesinstitutioner anser et studie- eller praktikophold i udlandet som en vigtig del af et studieforløb. Undersøgelser viser, at studerende, der har været på et udlandsophold, udvikler en række væsentlige kvalifikationer, som er særligt efterspurgte blandt aftagervirksomhederne. Desuden vurderes det at have værdi, at de kommende dimittender allerede under studiet har haft et længere ophold i en anden kultur og dermed erhvervet sig viden, indsigt og erfaringer i at arbejde i en international branche, hvor det globale og flerkulturelle aspekt er givet. Uddannelsesinstitutionerne oplever, at støttemidler medvirker til at motivere og muliggøre studerendes studie- eller praktikophold i udlandet.

Projekt

Projektet er tildeling af legatmidler til studerende, der tager på studie – eller praktikophold i udlandet i løbet af deres uddannelse. Støttemidlerne kan søges af studerende på danske, maritime professionsbacheloruddannelser.

Forventede resultater

Det forventes, at et bredere udsnit af de studerende vil tage på studie- eller praktikophold i udlandet, når der ydes et økonomisk tilskud til opholdet. Derudover forventes det, at legatmidlerne vil skabe interesse for udlandsophold, og at de studerende vil vende hjem med et internationalt udsyn og kvalifikationer til gavn for den danske, maritime sektor.

 

Information

 

Projektnavn:

Studierejser og praktikophold i udlandet

Type:

Almennyttigt

Tema:

Uddannelseslegater

Tid:

2019-2021

Kontakt:

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
c/o Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus
www.aams.dk