Tilbage til søgeresultatet

ReFlow Maritime, CO2 aftryk for maritime komponenter

reflow_illustration_co2-fald_02-03-03-03-03 (002)

Baggrund

Virksomheder på tværs af industrierne står overfor tiltagende krav om at tilpasse sig den grønne omstilling og have fokus på FN’s 17 verdensmål. Projektet har til formål at følge denne udvikling ved at engagere maritime virksomheder i en cirkulær økonomi for effektivt at nedbringe deres CO2 udledning. Projektet vil give virksomhederne et beregningsværktøj og tilvejebringe direkte dokumentation for besparelse af miljøaftryk ved at benytte genanvendte og reparerede komponenter frem for ny-producerede. Herved kan den grønne omstilling implementeres mere effektivt.

Projekt

Projektet vil anvende livscyklusvurderinger af udvalgte maritime komponenter til at sætte fokus på produkternes livscyklus og miljømæssige påvirkning samt hvilke aktiviteter og materialer, der har den største miljøpåvirkning. Projektet vil forholde sig til en bred vifte af kategorier af miljøpåvirkning så som ressourceforbrug og kemiske effekter på mennesker og økosystem. Projektet vil forløbe i 3 hovedfaser: 1) Undersøgelse af forskellige maritime komponenter for at give et repræsentativt udsnit af de danske udstyrsproducenter, 2) Udarbejdelse af regnemodel for en maritim komponents CO2 aftryk, 3) Model for beregning af ændret CO2 aftryk efter renovering.

Projektet vil forløbe i tæt kontakt med et udvalg af maritime virksomheder, som er repræsentative for branchen. Virksomhederne vil indgå i et analyseforløb, hvor de får direkte feedback på deres specifikke miljøaftryk samt anbefalinger til, hvordan deres forretningsmodel kan blive mere bæredygtig. Resultaterne herfra vil anonymt indgå i en industri-gavnlig standardiseret model for livscyklusvurdering af maritime komponenter og en rapport med analyseresultater, som fremadrettet kan bruges som værktøjer til at minimere miljøaftryk og CO2 udledning.

Forventede resultater

Med fokus på en cirkulær økonomi vil projektet gøre det muligt at dokumentere en forbedring i et produkts miljøaftryk ved genanvendelse og forlængelse af produkters anvendelsesperioder. ReFlow Maritime forventer med projektet at frembringe verdens første standardiserede model for beregning af CO2 udledning i produktion og reparation af maritime komponenter, som kan bruges af industrien til at nedbringe CO2 udledning og miljøaftryk. Dermed ønsker projektet at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål 12, der henvender sig til ansvarligt forbrug og produktion.

ReFlow Team (002)

Projektresultat

Projektrapport kan ses her: Sailing Towards Zero (03.07.2020)

Information

Projektnavn:

CO2 aftryk for maritime komponenter

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020

Kontakt:

ReFlow Maritime ApS
Vestergade 29
1456 København K
www.re-flow.io