Tilbage til søgeresultatet

ReFlow ApS, Digital algoritmisk værktøj til beregning af CO2 aftryk for komponenter i et cirkulært flow

Baggrund

Virksomheder på tværs af industrierne står overfor tiltagende krav om at tilpasse sig den grønne omstilling og have fokus på FN’s 17 verdensmål. Projektet har til formål at engagere maritime virksomheder i en cirkulær økonomi for effektivt at nedbringe deres CO2 udledning.

Projekt

Sailing towards Zero II er den næste fase af projekt Sailing Towards Zero (link), hvor formålet var at udvikle en algoritme til at beregne CO2 ved produktionen af maritime komponenter (nye såvel som genfremstillede komponenter). Dette projekt fortsætter i forlængelse af det første ved at kortlægge producenter, der bruger cirkulært vedligehold. Produktet digitaliserer algoritmen, så rederier og producenter har adgang til selv at estimere deres CO2 besparelse ved at benytte brugt fremfor nyt. Derudover er formålet at gøre opmærksom på det potentiale cirkulær økonomi har – både økonomisk og bæredygtigt.

Forventede resultater

Projektet vil muliggøre en bæredygtig rapportering, som allerede ses i industrier som bilindustrien, men som endnu ikke har gjort sit indtog i den danske maritime industri. En bæredygtig rapportering vil belyse industriens CO2 udledning, det potentialet der kan spares ved implementeringen af cirkulær økonomi,,samt give aktører nogle nye værdifulde redskaber til at videreudvikle den grønne dagsorden.

stz-II

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan ses her: Link

Information

Projektnavn:

CO2 aftryk for komponenter i et cirkulært flow

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020

Kontakt:

ReFlow Aps
Vestergade 29
1456 København K
www.re-flow.io