Tilbage til søgeresultatet

Rådet for Grøn Omstillling, Opdatering af hæftet: Cleaner Shipping

Fra IMO, Rådet for Grøn omstilling

Baggrund:

Rådet for Grøn Omstilling udgav med støtte fra Den Danske Maritime Fond primo 2018 hæftet Cleaner Shipping (på engelsk) med fokus på skibsfartens luftforurening, klimabelastning, tekniske løsninger og regulering. Hæftet tager udgangspunkt i danske erhvervskompetencer. Hæftet blev trykt i 1.000 eksemplarer. Der er 11 tilbage. Resten er taget af deltagere til IMO-møder og internationale konferencer. Samtidig er der sket rigtig meget siden 2018. Der er behov for en opdatering af hæftet og udbygning med helt nye emner.

Projekt:

Der laves en gennemgribende opdatering af hæftet med fokus på det nye globale 0,5 % svovlkrav, IMOs nye drivhusgasstudie og klimastrategi/mål, håndhævelse af ECAs m.v. og tilføjes nye afsnit: el-færger, landstrøm, nye brændstoffer (power2x), vindteknologier til skibe, nye ECAs, EEXI/CII m.v.

Forventede resultater:

Et opdateret udbygget skibshæfte med afsnit om helt nye teknologier og regulering på ca. 50 sider. Skibshæftet uddeles fremover til IMO-møder og store internationale konferencer (når de igen er fysiske). Link til hæftet sendes til NGO’erne i Rådet for Grøns Omstillings store globale NGO-netværk og spredes til den globale presse m.v.

 

Projektresultat

Shippinghæftet kan læses her: GTD_Cleaner_shipping_2021

Information

Projektnavn:

Opdatering af hæftet: Cleaner Shipping

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021

Kontakt:

Rådet for Grøn Omstilling
Afdeling for luftforurening og klima
Kompagnistræde 22, 3
1208 København K
www.rgo.dk