Tilbage til søgeresultatet

Rådet for Grøn Omstilling, Håndhævelse af lavemissionsområdet i Middelhavet

Rådet for Grøn Omstilling

Baggrund

På MEPC i juni blev det besluttet at indføre et SECA i Middelhavet. Beslutningen forventes konfirmeret på MEPC i december. Rådet for Grøn Omstilling har løbende været i dialog med REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) og drøftet håndhævelse af ECA, som mange Middelhavslande er i tvivl om. Rådet for Grøn Omstilling ønsker derfor at holde en workshop i Danmark for Middelhavslandene sammen med REMPEC og en række danske nøgleaktører (Danske Maritime, Miljøministeriet, Søfartsstyrelsen, Danske Rederier), hvor den succesfulde danske SECA-håndhævelse præsenteres, så en tilsvarende indsats kan anvendes i Middelhavet. Hvis tilsvarende håndhævelse anvendes i Middelhavet kan det dels give opgaver til de danske virksomheder (udstyrsproducenter), der er involveret i den danske hånshævelsesindsats. Men frem for alt vil det fremme en positiv udvikling for dansk skibsfart (der opfylder SECA-reglerne), hvis effektiv håndhævelse (kontrol og sanktioner) i Middelhavet sikrer, at andre rederier ikke har incitament til at snyde med billigere brændstof.

Projekt

Sammen med REMPEC og danske nøgleaktører inviteres til workshop i København med hovedfokus på fordele ved SECA miljømæssigt og sundhedsmæssigt, hvordan SECA håndhæves (kontrol og sanktioner) i Danmark/Nordeuropa, og at en stram håndhævelse, der sikrer lige konkurrence, støttes af rederibranchen, interesseorganisationer og myndigheder i fællesskab. Efterfølgende drøftes, hvordan danske erfaringer bedst overføres til Middelhavet, og der holdes en uformel reception, hvor de enkelte Middelhavslande får mulighed for at knytte tætte kontakter til de danske deltagere.

Forventede resultater

Succesfuld workshop i København i april-maj 2023 med hovedfokus på SECA-håndhævelse. Mindst 20 deltagere i workshoppen: Deltagelse fra REMPEC, 10 middelhavslande og 5 danske nøgleaktører. Workshoppen – og de uformelle samtaler under receptionen efter workshoppen – resulterer i samarbejder mellem danske deltagere og Middelhavslande, som resulterer i god håndhævelse i Middelhavet til gavn for lovlydige danske rederier og miljøet.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan læses her: Håndhævelse af lavemissionsområdet i Middelhavet

Raadet for grøn omstilling, IMG_4059

 

Information

Projektnavn:

Håndhævelse af lavemissionsområdet i Middelhavet

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022-2023

Kontakt:

Rådet for Grøn Omstilling
Kompagnistræde 22, 3 forh.
1208 København K
www.rgo.dk