Tilbage til søgeresultatet

Panticon, Pixi-udgaver af PhD projekt

Baggrund

Det Blå Danmark har med stor interesse fulgt og bakket op om det af Den Danske Maritime Fond støttede ph.d.-projekt ”Global Wind Energy Shipping and Logistics”. En referencegruppe bestående af cirka tyve centrale aktører på tværs af hele havvindmølleindustriens værdikæde har ageret en slags ”styregruppe” for projektet. Dette er sket for at indfri Fondens krav om projektets praktiske anvendelighed. I forbindelse med projektets afslutning har industrien imidlertid efterspurgt en mindre akademisk udlægning af projektets hovedkonklusioner. Denne kraftige opfordring fra industrien førte til et projekt der har til formål at gøre den nyeste forskning i markedet for logistik inden for den globale havvindmøllesektor lettere tilgængelig og anvendelig for et bredt udsnit af aktører i den danske maritime sektor.

Projekt

Projektet indeholder produktion samt udgivelse af otte pixi-udgaver af hovedkonklusionerne fra ph.d.-projektet ”Global Wind Energy Shipping and Logistics”. Hovedkonklusionerne skal formidles i et ikke-akademisk sprog målrettet Det Blå Danmark. Pixi-udgaverne bliver løbende udgivet til gratis download samt i trykt form og distribueres via egne samt eksterne støtteaktørers kanaler. Dette sker for at sikre størst mulig udbredelse samt industriens gratis, hurtige og nemme adgang til den praktisk anvendelige udgave af hovedkonklusionerne fra forskningsprojektet, der har påvist:
• vigtigheden af logistik inden for havvindmølleindustrien samt hvordan, logistikken er organiseret i bred forstand
• et estimat på omkostningerne for logistik inden for havvindmølleprojekter
• hvordan logistikken er organiseret i modne havvindmøllemarkeder i forhold til nyetablerede markeder udenfor Europa

Forventede resultater

Dette projekts udbredelse af forskningsresultaterne forventes at yde et praktisk bidrag til udviklingen af Det Blå Danmarks markedsforståelse, kompetencer og konkurrenceevne inden for den hastigt voksende og internationaliserende havvindenergisektor. Havvindmølleindustrien repræsenterer det hurtigst voksende segment i form af tilvækst af antal nye skibe i Danske Rederiers portefølje. Projektet forventes at udgøre en katalysator for at drive potentialet i dette segment videre og dermed forstærke den positive udvikling med øgede indtjeningsmuligheder samt forventede nye jobs i den danske maritime sektor.

Projektresultat

Link til brief reports her: Panticon – Brief reports

Information

Projektnavn:

Pixi-udgaver af PhD projekt

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2019

Kontakt:

Panticon ApS
Vivede Møllehuse 15
4640 Faxe