Tilbage til søgeresultatet

OSK-ShipTech A/S, LightCraft

stilistisk billede LightCraft

Baggrund

Alle sektorer i shipping branchen er med den grønne omstilling i Danmark under pres for ud af mange andre parametre at reducere brændstof forbrug og drivhusgasudledningerne. Ideen med at benytte en del af infrastrukturen som en vigtig sikkerheds parameter for skibe som opererer på bestemte ruter i regelmæssig indenrigsfart gør det naturligt at se på 2000 HSC Koden for “deplacement skibe”, uagtet at disse ikke vil kunne opfylde hastighedskravet anført i Koden paragraf 1.4.30 for højhastighedspassagerfartøjer.

EU lovgivningen og dansk lovgivning udelukker dette, hvilket betyder at fordelene i 2000 HSC Koden ikke kan anvendes udelukkende på grund af højhastighedskravet. Dog åbner EU direktivet og Dansk lovgivning givet ved Bek. nr. 1821 op for en “ækvivalens” betragtning under § 7 med henvisning til Artikel 9 styk 2 at en medlemsstat kan træffe foranstaltninger der gør det muligt at indføre krav, der tilsvarer visse specifikke krav i direktivet under hensyntagen til at sådanne tilsvarende krav er mindst lige så effektive som kravene i direktivet og at sikkerhedsniveauet ikke derved bliver lavere.

Projekt

Projektet ‘LightCraft’ vil igennem et joint development partnerskab udføre en struktureret teknisk analyse og dokumentere at et tilsvarende sikkerhedsniveau opretholdes og om nødvendigt indføre eventuelle operationelle restriktioner. Joint venture partnerne tæller udover Søfartsstyrelsen, tre klasseselskaber, 2 udenlandske værfter og de internationale færgerederiers interesse organisation. Derudover har EU Kommisionen og EMSA udvist interesse i at følge projektet på sidelinien.

Idet der ikke er tale om en ækvivalens betragtning for et specifikt skib, men en analyse og sammenligning af regler, vil det være oplagt at benytte IMO’s vejledninger for regeludvikling “IMO Goal Based Standard- Safety level approach” og opstille sikkerheds og funktions målsætninger for hvert sæt regler for at sammenligne og anskueliggøre at et tilsvarende sikkerhedsniveau er opretholdt.

Forventede resultater

Projektet udmøntes i en teknisk velfunderet analyse som indsendes til Søfartsstyrelsen sammen med en detaljeret og begrundet ansøgning. Søfartsstyrelsen vil efter godkendelse indsende den til Kommisionen, som herefter har op til 6 måneder at vurdere, hvorvidt den kan acceptere de foreslåede ækvivalenser helt eller delvist, som derefter implementeres i dansk lovgivning.

Information

Projektnavn:

LightCraft

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022-2023

Kontakt:

OSK-ShipTech A/S
Bryggervangen 55, 1th
2100 København Ø
www.osk-group.dk