Tilbage til søgeresultatet

Oquam, Digital understøttelse af krydsfeltet mellem bæredygtighed og innovation

Baggrund

Skærpet konkurrence og ny bæredygtighedslovgivning øger behovet for nytænkning i den danske maritime sektor. Oquam ApS er en dansk iværksættervirksomhed med ekspertise i innovation. Oquam hjælper virksomheder med at arbejde strategisk bevidst og struktureret til at øge innovationsevnen i egen organisation, bl.a. ved brug af nye værktøjer som trænede AI-sprogmodeller.

Projekt

I projektet vil en gruppe maritime virksomheder deltage i forløb, hvor de opnår kompetencer i at drive systematisk innovation til gavn for sine respektive forretningsområder. Formålet med projektet er:

• At fremtidssikre og øge den danske maritime sektors konkurrenceevne ved at vende krav om øget bæredygtighed til nye muligheder ud fra strategiske målsætninger om at bevare virksomhedernes status som first-movers inden for grøn maritim teknologi.

• At øge virksomhedernes evne til at udvikle fremtidens løsninger til den maritime sektor, ikke mindst inden for dekarbonisering af skibsfarten. I forløbet opbygger virksomhederne værktøjer til at arbejde med egne strategiske bæredygtighedsmål og nye lovgivningsmæssige forpligtigelser.

• At gøre virksomhederne i stand til at arbejde systematisk med innovation og udvikle gennemarbejdede innovationsstrategier. Dette vil ske gennem brug af proces-værktøjer, e-læring, AI og læringsspil, alt sammen særligt tilpasset maritime innovationsudfordringer, således at man kan facilitere mere radikal innovation i branchen.

Indsamling af information i form af best practice, datablade, manualer etc. fra sektoren vil sammen med den nye internationale innovationsstandard ISO 56000 danne grundlag for arbejdet med innovationsstrategier og træning af AI.

Konkret vil projektet udmønte sig i en maritim digital platform for innovationsunderstøttelse udviklet i samarbejde med den danske maritime sektor.

Forventede resultater

• Forøget innovationsudbytte og -kompetencer hos de deltagende virksomheder. Platformen kan efterfølgende udbredes til yderligere virksomheder.

• Øget progression og engagement i virksomhedernes strategiske arbejde for mere bæredygtighed– og dermed øget konkurrenceevne i den maritime sektor.

• Generel øget innovation i den danske maritime sektor til gavn for danske maritime virksomheders konkurrenceevne

• En software platform som kan understøtte innovationsbestræbelserne i den maritime sektor ved hjælp af tilrettede værktøjer, skabeloner og AI systemer, skabt ud fra anbefalingerne i ISO 56000 standarden.

Information

Projektnavn:

Digital understøttelse af krydsfeltet mellem bæredygtighed og innovation

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Iværksætteri og innovation

Tid:

2024-2025

Kontakt:

Oquam ApS
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.oquam.dk