Tilbage til søgeresultatet

Offshoreenergy.dk, Maritim lærlingekoordinator 2018-2019

Baggrund

Manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft er en udfordring som skal løses for at sikre fortsat vækst i den danske offshore og maritime sektor. En del af løsningen er at virksomhederne etablerer flere praktikpladser og at lærlinge kan deles mellem flere virksomheder i rotationsordninger.
Fonden har besluttet at støtte en ”maritim lærlingekoordinator” med fokus på den maritime klynge i Syd- og Vestjylland.

Projekt

Fonden støtter ansættelse af en lærlingekoordinator i et år til at igangsætte aktiviteten, der har som mål at bidrage til at nedbringe manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft. Indsatsen forventes at øge efterspørgsel på flere dygtige lærlinge og synliggøre de attraktive karrieremuligheder i det Blå Danmark. Lærlingekoordinatorens opgave er at medvirke til en tættere dialog mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, samt at øge antallet af lærlinge- og elevpladser hos Offshoreenergy.dk’s medlemmer og andre interesserede virksomheder.

Forventede resultater

Der skal i projektperioden på 12 måneder skabes et antal nye praktikpladser hos virksomhederne. Arbejdet med at brande porteføljen af uddannelser som er relevante for det Blå Danmark, har naturligvis betydning for indsatsen for at få flere lærlinge. Samarbejde med andre initiativer, fx Danske Rederiers kampagne World Careers, om synliggørelse af de mange jobmuligheder i den maritime branche, er et vigtigt element i projektet.
Der skal i projektperioden sammen med de øvrige lærlingekoordinatorer udvikles en model for ”Best Practice” og arbejdes for en landsdækkende model for indsatsen med at øge mængden af kvalificeret faglært arbejdskraft.

Information

Projektnavn:

Maritim lærlingekoordinator 2018-2019

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2018-2019

Kontakt:

Offshoreenergy.dk
Dokvej 3
6700 Esbjerg
www.offshoreenergy.dk