Tilbage til søgeresultatet

Aarhus Maskinmesterskole, Nyt trans-kritisk CO2-køleanlæg til undervisning og efteruddannelse af maritime aktører

Foto NAVITAS sh, beskåret

Baggrund

Inden for kølebranchen er der i dag et stort drive henimod brugen af ”naturlige” kølemidler, idet den lovgivning, der træder i kraft fra 2019, yderligere skærper kravene til og anvendelsen af syntetiske kølemidler. Aarhus Maskinmesterskole oplever derfor også en stor interesse blandt andet fra den maritime industri for at give aktører kompetencer i drift og vedligehold på området, samt viden om, hvordan kendte problematikker i forbindelse med anvendelse af trans-kritiske køleanlæg imødegås.

Projekt

For at imødekomme ovennævnte interesse, er det for Aarhus Maskinmesterskole vigtigt at have et tidssvarende CO2-køleanlæg til rådighed, som både vil kunne anvendes i undervisningen og til efteruddannelse af maritime aktører. Med ‘trans-kritisk’ menes den tilstand, hvor kølemidlet både kan beskrives som værende flydende og i gasform, hvilket blandt afhænger af tryk og temperatur.
I projektet indgår derfor specifikation, indkøb og idriftsættelse af et trans-kritisk CO2-køleanlæg således, at det kan indgå i køletekniske forløb på maskinmesteruddannelsen og i efteruddannelsesaktiviteter. CO2-køleanlægget forventes opbygget med en fleksibilitet, der gør det muligt at arbejde under forskellige, relevante driftsbetingelser.

Forventede resultater

Anskaffelsen af et nyt CO2-køleanlæg vil for det første betyde udvikling af tidssvarende undervisning i CO2-køleteknik på Aarhus Maskinmesterskole. For det andet forventes det, at Aarhus Maskinmesterskole opnår en teoretisk og praksis-dokumenteret viden om drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg til glæde for virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med trans-kritiske køle-applikationer til den maritime og industrielle sektor. Derfor udarbejdes der i forbindelse med projektet et kursus for den maritime sektor. For det tredje vil CO2-køleanlægget danne grundlag for anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for datadrevet drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg.

Information

Projektnavn:

CO2 køleanlæg

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2018-2019

Kontakt:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus
www.aams.dk