Tilbage til nyhedsoversigten

Tværfaglig alliance forener innovative maritime forskningsprojekter

CBS, MRA

Den danske netværksorganisation, Maritime Research Alliance, får støtte til at fortsætte facilitering og videreudvikling af et tværfagligt samarbejde mellem de danske maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Det Blå Danmark. Målet er at samle viden, ressourcer og idéer fra alle dele af branchen, så de maritime aktører i fællesskab kan levere bedre og mere innovativ forskning og uddannelse til gavn for fremtidens bæredygtige søfart. 

Det er kun tre år siden den danske nonprofit organisation, Maritime Research Alliance, for første gang satte strøm til deres netværksprojekt med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Alliancen har over de sidste tre år opbygget et solidt vidensnetværk af maritime aktører og henter nu endnu en gang støtte fra fonden samt fra DS Orients Fond til at forløse netværkets store potentiale over en femårig periode.

Målet er at accelerere de mange nytænkende ideer gennem samarbejder, hvor der opstår synergier på tværs af maritime forskere, virksomheder og brancheorganisationer. Ifølge Lotte G. Lundberg, Direktør i Den Danske Maritime Fond, er det helt oplagt at bygge bro mellem tværfaglige samarbejder i disse år:

”Der hersker ingen tvivl om, at den maritime industri står overfor en række store udfordringer i de kommende år. Den grønne omstilling stiller store krav til de maritime aktører, men bringer samtidig fantastiske muligheder med sig for Danmark som søfartsnation. Vi er stolte over at stå bag en stærk maritim alliance som denne, der kan vise sig at blive helt afgørende for at nytænke løsninger og sætte fart på branchens omstilling i de kommende år”, siger Lotte G. Lundberg.

Mens netværksorganisationen har sat sig for at forbinde og facilitere forskningssamarbejder, bruger de også kræfterne på at formidle ny viden på tværs af branchen, fortæller Thomas Roslyng Olesen, der er Leder af Maritime Research Alliance:

”Selvom ønsket om et tværfagligt netværkssamarbejde startede hos forskere, er der i stigende grad opstået et behov hos virksomhederne for at blive sat i forbindelse de forskere, der besidder lige nøjagtigt den specialistviden, som de har brug for. Vi oplever et kæmpe videnspotentiale, et stort engagement og en lyst til at hjælpe hinanden, så vi i fællesskab kan tage de afgørende udviklingsprojekter til nye højder.”

6-8 gange om året deler styregruppen viden om ny forskning og initiativer for at udnytte den infrastruktur, der allerede eksisterer på universiteterne. Derudover afholder alliancen både interne og eksterne konferencer og workshops hen over året med fokus på at imødekomme netværkets efterspørgsel på viden indenfor bestemte områder.

Vil sætte dansk forskning på verdenskortet

For Maritime Research Alliance handler det ikke kun om at forbinde kloge hjerner, men også om at sikre erhvervets udvikling under transformationen, vi står overfor, så Danmark også i fremtiden kan forblive en førende søfartsnation på verdensplan.

”Vi har virkelig en tro på, at Maritime Research Alliance kan noget særligt. Vi håber på at blive en helt central spiller, når det kommer til at forløse den eksisterende viden i branchen i konkrete projekter, der over de næste år bliver helt afgørende i Det Blå Danmarks udvikling – og ikke mindst også ude i verden,” siger Thomas Roslyng Olesen.

Alliancen er i gang med at etablere flere samarbejder på tværs af landegrænser, hvilket kun styrker vidensdelingen på nye områder.

”Vi kan mærke, at det stærke netværk, vi nu har stablet på benene, har en stor tiltrækningskraft for internationale samarbejder. Et godt eksempel på det er vores dialog med Singapore Maritime Institute, der er vanvittigt skarpe på områder som automatisering, simulationer samt health og safety. Netværket bliver kun stærkere i takt med, at vi samarbejder på tværs af lande og på den måde får adgang til specialistviden på områder, der komplementerer dem, vi arbejder på i Danmark lige nu,” siger Thomas Roslyng Olesen.

De næste fem år skal netværket, udover at understøtte de tværfaglige samarbejder i branchen, også fokusere på at etablere sig som en bæredygtig netværksorganisation, så Det Blå Danmark også om mange år kan nyde godt af det tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejde med de maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om netværksorganisationen på Maritime Research Alliance hjemmeside: www.mra.dk

Tilbage til nyhedsoversigten