Tilbage til nyhedsoversigten

To nye initiativer vil styrke iværksætteri og grøn innovation i Det Blå Danmark

Open Entrepreneurship og OCEAN IDEASHIP har begge modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond til at fremme flere blå startups. Det skal bidrage med viden og nye innovative teknologier, der kan adressere branchens aktuelle udfordringer og fastholde Det Blå Danmarks maritime førerposition i fremtiden.

Danmark har som en af verdens førende maritime nationer et stort potentiale for at tage fat om branchens udfordringer og skabe løsninger gennem udvikling og implementering af nye og innovative teknologier. Hvis det skal ske, så kræver det, at vi tænker nyt, og at de gode ideer bliver omsat til virkelige løsninger til glæde for sektoren.

Det er en stor og kompleks opgave, der kræver samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed på tværs af aktører fra dansk erhvervsliv og landets uddannelses- og forskningsinstitutioner. Derfor har Den Danske Maritime Fond valgt at støtte to initiativer, der hver især bidrager til at styrke det danske maritime iværksættermiljø.

”Danmark er fyldt med iderige og engagerede folk, men for få tager springet ud i iværksætteriet for at gøre ideen til virkelighed. Vi ser meget frem til, at regeringen forhåbentlig inden længe præsenterer den længe ventede iværksætterstrategi, for der er brug for at forbedre vilkårene for iværksætteri herhjemme og give flere det rygstød, der skal til for at lykkes. Det er også derfor, vi fortsat har stort fokus på maritimt iværksætteri som strategisk initiativ. I denne omgang har vi valgt at støtte to projekter, der fungerer som katalysatorer for maritime iværksættere,” siger Lotte G. Lundberg, der er direktør i Den Danske Maritime Fond.

Open Entrepreneurship baner vejen for flere maritime startups

En af de aktører, der faciliterer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, er Open Entrepreneurship – et initiativ på tværs af alle danske universiteter.

“Man taler meget om, at det er ny forskning, der skal redde verden, men det gør det ikke af sig selv. Forskningen skal hjælpes på vej, for at det kan komme ud og gøre en forskel, og det er her, at vi kommer ind i billedet,” siger Helle Nielsen-Elgaard, der er Head of Innovation hos Open Entrepreneurship.

Open Entrepreneurship har de seneste år etableret sig som en velfungerende motor til at fremme videnstung iværksætteri på alle landets universiteter. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond kickstarter Open Entrepreneurship nu arbejdet med at fremme flere forskningsbaserede startups, der kan gavne den maritime sektor.

“Målet er at skabe flere startups og styrke branchens samlede innovationskapacitet ved at tilføje forskning og teknologi, der ikke udnyttes på det maritime område i dag. Det skal bane vejen for, at endnu mere innovativ teknologi dels udvikles, men endnu vigtigere finder vej frem til det maritime som løsninger på branchens udvikling,” siger Helle Nielsen-Elgaard.

Konkret arbejder Open Entrepreneurship ved at etablere teams, hvor de matcher relevante iværksættere og investorer fra erhvervslivet med forskere og lovende forskningsprojekter på landets universiteter. Projektet drives med ShippingLab, som Den Danske Maritime Fond også har delfinansieret, i ryggen, hvilket skal medvirke til bred opbakning og inddragelse af aktører på tværs af Det Blå Danmark. Det skal samlet set føre til flere forskningsbaserede startups, der potentielt kan kommercialiseres til gavn for Det Blå Danmark.

OCEAN IDEASHIP vil styrke blå bæredygtig innovation og iværksætteri

OCEAN IDEASHIPs projekt har til formål at udarbejde analyser og konkrete anbefalinger til iværksætterindsatser, der kan positionere Det Blå Danmark som en global leder inden for grøn omstilling og iværksætteri.

“Vi vil kortlægge interessenter og identificere vækstpotentialer og samarbejdsmodeller baseret på viden og erfaringer fra både tidligere og nuværende initiativer. Det skal danne grundlag for de fremtidige indsatser, der kan være med til at styrke bæredygtig vækst og innovation i Det Blå Danmark og samtidig være med til at tiltrække talenter og styrke diversiteten.” siger Frederik Hinz Andersen, der er projektleder og idémand bag projektet.

Projektet er særlig aktuelt med regeringens finanslov for 2024, hvor der afsættes 1,5 milliarder kroner frem mod 2027 til at fremme dansk iværksætteri. Og hvis Det Blå Danmark skal kunne tiltrække flest mulige midler, er det nødvendigt med en stærk positionering og klare strategier for, hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes.

OCEAN IDEASHIP driver præcis som Open Entrepreneurship projektet med ShippingLab i ryggen. Kombineret med Frederik Hinz Andersens 20 års erfaring fra iværksætterinitiativer i det danske startup-økosystem, skaber det et godt fundament for at bygge bro mellem Det Blå Danmark og det danske iværksættermiljø.

Både OCEAN IDEASHIP og ShippingLab er nonprofitorganisationer og den konstellation er ifølge Frederik Hinz Andersen en styrke, fordi det skaber en neutralitet omkring projektet, hvor der ikke er nogle kommercielle bagtanker. Det handler derimod om at knække koden til at løse de fælles udfordringer i branchen; den grønne omstilling, rekruttering og diversitet.

“Blå bæredygtige løsninger og innovation kommer til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Jeg tror på, at iværksætteri både kan gøre bæredygtig innovation relevant og rentabel, og samtidig kan bruges til rekruttering og til at øge diversiteten i Det Blå Danmark, og det er det, jeg vil kæmpe for.” siger Frederik Hinz Andersen.

Behov for flere blå iværksættere

De to projekter har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond, og ifølge Lotte G. Lundberg, direktør i Den Danske Maritime Fond, skyldes det, at Det Blå Danmark har brug for flere iværksættere, der tænker i en blå retning, hvis Danmark skal fastholde sin maritime førerposition.

“Den danske opfindsomhed og iværksætterlyst er stor, men der er et uforløst potentiale inden for det maritime til trods for, at det er en dansk styrkeposition, der står for en markant eksport hvert år. Derfor er vi glade for at støtte de to projekter, der intensiverer jagten på at finde flere maritime iværksættere. Det er nødvendigt, hvis Det Blå Danmark skal indfri sit store potentiale for at forblive førende inden for grøn omstilling og iværksætteri på den globale maritime scene,” siger Lotte G. Lundberg.

Det vækker også glæde hos Open Entrepreneurship, at de fremover skal hjælpe Det Blå Danmark med at byde gode ideer og modige iværksættere velkommen i den maritime verden.

“Vi er meget taknemmelige for støtten fra Den Danske Maritime Fond, fordi det er en anerkendelse af, at vi har gang i et projekt, der rummer et stort potentiale for at matche lovende ideer og iværksættere med den maritime sektor. Nu ser vi frem til en spændende tid, hvor vi skal have arbejdshandskerne på, så vi kan skabe trafik mellem innovativ forskning og det maritime,” siger Helle Nielsen-Elgaard.

Hos OCEAN IDEASHIP modtages støtten ligeledes med glæde.

“Jeg er enormt glad for støtten – især fordi det er et tydeligt signal om, at Det Blå Danmark vil den grønne omstilling og iværksætteri mere end nogensinde før. På verdensplan er der en stigende vækst og interesse for den blå omstilling, og i Danmark har vi en unik position og et stort potentiale for at blive førende på området. Men det kræver, at vi sætter initiativer i gang, der tiltrækker de rigtige, og sørger for, det bliver både attraktivt og en god forretning for bæredygtige blå iværksættere,” siger Frederik Hinz Andersen.

Læs mere om projekterne her:
Shippinglab og Ocean Ideaship
DTU Open Entrepreneurship

Tilbage til nyhedsoversigten