Tilbage til nyhedsoversigten

Projekter støttet i anden uddelingsrunde i 2023

Hero-billede, alle uddelinger juni 2023

Den Danske Maritime Fond har ved anden uddelingsrunde i 2023 bevilget 18,6 mio. kr. til Det Blå Danmark. Med et ansøgningsfelt på over det dobbelte må vi konstatere, at der er stor lyst til at iværksætte og forske i nye innovative løsninger til dansk søfart og maritim industri. Denne gang er der bevilget seed funding til to startups, ligesom vi igen prioriterer at støtte en række forskningsprojekter, der særligt glimrer ved at engagere sig aktivt med de maritime erhverv. Et tredje fokusområde for Fonden er Fremtidens Medarbejdere, som vi endnu en gang prioriterer i form af en større bevilling til Danske Rederier under Worldcareers.dk, ligesom vi er glade for også at kunne bidrage til etableringen af et Maritime Hub på IT Universitetet, så de meget efterspurgte digitale talenter mere målrettet introduceres til den maritime sektor.

De bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter

Blue Atlas Robotics er bevilget seed funding til videreudvikling og kommercialisering af en undervandsrobot (Blue Atlas Sentius), der er i stand til at afbilde et skibsskrog uden menneskelig involvering. Fonden støttede det oprindelige udviklingsprojekt i 2020.
Læs mere om projektet her: LINK

Klejngaard Safety er bevilget seed funding til udvikling af en lodslejder i aluminium, der skal erstatte de traditionelle rebstiger, der i dag bruges til at komme om bord på skibe under sejlads. Aluminiumslejderen vil bidrage til at øge sikkerheden betydeligt for lodser og andet maritimt personale.
Læs mere om projektet her: LINK

Maritim forskning

DFDS har fået støtte til et forskningsprojekt, der skal bidrage til bedre at forstå de barrierer, der måske er ved eksisterende forretningsmodeller for videreudviklingen af grønnere transportløsninger. Fokus er på at undersøge de konkrete kommercielle implikationer af autonom skibsfart og de dertilhørende økosystemer og forretningsmodeller. PhD-projektet er specielt orienteret imod transport af containere og trailere på tværs af havne og indlandsterminaler og via indre vandveje i Europa.
Læs mere om projektet her: LINK

DTU Management har fået støtte til at udvikle en holistisk metode til vurdering af de vidtrækkende effekter af grønne maritime korridorer. Grønne maritime korridorer ses som en katalysator til for alvor at integrere grøn omstilling i sektoren, og som del af projektet udvikles en konsekvensanalysemetode, som kan bidrage til implementeringen heraf.
Læs mere om projektet her: LINK

Copenhagen Business School (CBS) har fået støtte til et forskningsprojekt omkring interessentdynamikker og -barrierer i værdikæden for Power-to-X og grønne brændstoffer. Projektet skal give indsigt i og værktøjer til at understøtte stakeholder-accept og opbakning til grønne omstillingsprojekter.
Læs mere om projektet her: LINK

Syddansk Universitet (SDU) har fået støtte til et forskningsprojekt, der sigter mod at udvikle næste generations fremtidssikrede køle- og varmeteknologier, der er i stand til at udvide skandinaviske el-drevne færgers rækkevidde samt føre dem til faktisk nul-emission af drivhusgasser. Projektet er koblet op på den danske elfærge ”Ellen”, som via energioptimering og andre forbedringer skal gøres endnu bedre.
Læs mere om projektet her: LINK

IT Universitetet har fået støtte til et initiativ – ”The Maritime Hub” – der har til formål at synliggøre Det Blå Danmark på IT Universitetet. Et Maritime Hub på ITU skal bl.a. tilsikre aktiv brobygning mellem den maritime branche og ITU’s studerende og forskere, samt facilitere forskningssamarbejder ved at matche behov i den maritime industri med kompetencer på ITU.
Læs mere om projektet her: LINK 

DTU Electro har fået støtte til et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en fuldt autonom drone (UAV) opereret fra et skib til Search & Rescue operationer med real time rapportering til SAR center og redningsfolk. Dronen bygges til at kunne lette på mindre end et minut efter at Man over Board-hændelsen er verificeret og garanterer fund MOB-offer på højst 20 minutter.
Læs mere om projektet her: LINK

Maritim erhvervsudvikling

Erhvervshus Nordjylland har fået støtte til at etablere en maritim stand på den skandinaviske Skagerrak Business Summit konference, der muliggør deltagelse af 20 maritime start ups. Eventet afholdes 28. september i Aalborg.
Læs mere om projektet her: LINK 

Digital Tech Summit har fået støtte til en maritim stand på årets Digital Tech Summit (d. 8.-9. november i Øksnehallen). Fokus vil være på sikkerhed, kunstig intelligens (AI) og geopolitik. Projektet skal understøtte samarbejde og viden til at sikre, at nye digitale teknologier og cyber-sikkerhed anvendes i det maritime område i samspil med andre sektorer til gavn for Danmark.
Læs mere om projektet her: LINK

Danske Maritime har fået støtte til at afholde en maritim konference i Fællessalen på Christiansborg i november 2023 i samarbejde med Danske Rederier og CO-Industri. Konferencen vil have fokus på mulighederne for Det Blå Danmark og potentialet i den blå økonomi i relation til den grønne omstilling samt vækst og beskæftigelse i hele Danmark.
Læs mere om projektet her: LINK 

Uddannelser og rekruttering

 Copenhagen Business School (CBS) har fået støtte til udvikling af nyt og relevant undervisningsmateriale inden for området Maritime Economics og global shipping strategi. Materialet vil tage udgangspunkt i eksempler primært fra tørlastindustrien og er målrettet BSc i International Shipping and Trade uddannelse på CBS, den nye maritime HD-2. del på CBS, hhv. faget på CBS Summer School.
Læs mere om projektet her: LINK

Danske Rederier har fået støtte til et antal nye aktiviteter under kampagnen World Careers. Målet er at øge de unges kendskabsgrad til shippingbranchen og de uddannelsesmuligheder, der er.
Læs mere om projektet her: LINK

Tilbage til nyhedsoversigten