Tilbage til nyhedsoversigten

Projekter afsluttet i årets tredje kvartal

The largest wind farm installation vessel in the world and wind turbine installed off the coast of Aberdeen. Balmedie, Aberdeenshire, Scotland, UK. April 11th 2018

Herunder finder du en oversigt over de projekter, der er blevet afsluttet i juli, august og september 2023.
Læs mere om de enkelte projekter herunder:

Maritime forskningsprojekter

• DTU Construct – Ammoniak som brændstof (AMMOKO)
I projektet har forskerne forsøgt at få ammoniak til at fungere tilfredsstillende i en forsøgsmotor, med henblik på at opnå den bedst mulige virkningsgrad og lavest mulige emissioner. Se flere detaljer her.

• DTU Construct – Data driven prediction of wave-added resistance
Projekt, der har udviklet metoder og numeriske beregningsværktøjer til anvendelse for den maritime industri, særligt rederierne, i deres udvikling mod færre emissioner og lavere brændstofforbrug. Se flere detaljer her.

• DTU Construct – Design og skibsoperations værktøj til beregning af seakeeping og forøget bølgemodstand
Projektets formål har været at udvikle og forberede et effektivt og open-source værktøj, som den maritime industri og konsulentvirksomheder nemt kan bruge til beregning af respons egenskaber og øget bølgemodstand for eksisterende og fremtidige skibe med betydelig vindfremdrift fra sejl, rotor, eller drage. Se flere detaljer her.

Maritim erhvervsudvikling

• Danske Rederier/WIS-Denmark – ”ParentSHIP”
Pilotprojekt vedr. etablering af en barselscafé, for kvinder og mænd på barsel i den maritime branche. Her har de mulighed for at høre oplæg og netværke med andre shippingmedarbejdere på barsel. Projektet lever nu videre i Danske Rederiers regi. Se flere detaljer her.

• Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping – Global Shipping Book & Claims System Design
En analyse og beskrivelse af, hvordan det er muligt at etablere merbetaling for grøn transport til de aktører, der kan tilbyde en grøn transportløsning, og hvordan et sådant system kan tilpasses den danske handelsflåde. Et sådant system findes ikke indenfor det maritime, i modsætning til f.eks. flytransport, hvor man som kunde kan købe CO2 kompensation. Se flere detaljer her.

• Asia House – Danske maritime løsninger til det Blå Indien
Projektet har gennemført en for-analyse, der afdækker eksportmuligheder for danske maritime løsninger i Indien, herunder en kortlægning af konkrete indiske behov og potentielle danske løsninger, samt facilitering af en indledende dialog mellem relevante partnere. Se mere her.

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

• Aarhus Universitet – Introducerende kursus i skibsteknik for maskiningeniører
Pilotprojekt om udvikling af et anvendelsesorienteret fleksibelt kursus, som kan tages som efteruddannelse, som introduktion til nyansatte i maritime virksomheder, eller som maskiningeniørstuderende med interesse herfor. Kurset tilbydes nu fast. Se flere detaljer her.

Tilbage til nyhedsoversigten