Tilbage til nyhedsoversigten

Projekter afsluttet i årets fjerde kvartal

Herunder finder du en oversigt over de projekter, der er blevet afsluttet i 4. kvartal.
Læs mere om de enkelte projekter herunder:

Maritime erhvervsprojekter

Renable, Implementering af certificeret cirkulær økonomi for ophug af skibe
I projektet har Renable udviklet en smart løsning til skibsophug baseret på kunstig intelligens og blockchain, der sikrer sporbarhed, transparens og forenkling af genbrug i ophug af skibe til gavn for rederierne og den grønne omstilling.
Se flere detaljer her

CleanQuote, Automatiseringsplatform til skibsoperatører
Projektet har omhandlet en videreudvikling af CleanQuotes eksisterende prisoptimeringsplatform, der fokuserer på indkøb af rengøringsmaterialer til kundernes skibe. Videreudviklingen har haft fokus på muligheden for at uploade rederiets samlede flåde på platformen, med henblik på at skabe overblik og automatisere alle opgaver vedrørende rengøring.
Se flere detaljer her

Flowty, Matematisk optimering – kommerciel anvendelse i den maritime sektor
Virksomheden har i projektet arbejdet målrettet på at gøre avancerede matematiske beregninger lettere tilgængelige for beslutningsstøtte i den maritime sektor.
Se flere detaljer her

Scoutbase, Scoutbase udvider til land, og binder den maritime organisation sammen gennem data og support
Scoutbase har i projektets videreudviklet deres eksisterende platform, der fokuserer på at hjælpe rederier med at øge søfolks sikkerhed, trivsel og produktivitet.
Se flere detaljer her

Maritime forskningsprojekter

DTU Construct (tidl. DTU Mekanik), Data driven prediction of wave-added resistance
I projektet om bølgemodstand blev udviklet metoder og numeriske beregningsværktøjer til anvendelse for den maritime industri, særligt rederierne, i deres udvikling mod færre emissioner og lavere brændstofforbrug.
Se flere detaljer her

DTU Fotonik, Multilayer maritime coating thickness inspection using THz cross correlation spectroscopy
Projektet havde til formål at udvikle en prototype til inspektion af maritim maling ved brug af terahertz-teknologi. Målet var at demonstrere håndholdt, lagdelt tykkelsesmåling af malingen.
Se flere detaljer her

DTU Construct (tidl. DTU Mekanik), Et design og skibsoperations værktøj til beregning af seakeeping og forøget bølgemodstand
Projektets formål var at udvikle og forberede et effektivt og open-source værktøj, som den maritime industri og konsulentvirksomheder nemt kan bruge til beregning af respons egenskaber og øget bølgemodstand for eksisterende og fremtidige skibe med betydelig vindfremdrift fra sejl, rotor, eller drage.
Se flere detaljer her

Maritim erhvervsudvikling

DHI, Dansk Maritimt Testcenter
Projektet støttede etableringen et dansk maritimt testcenter, som kan tilbyde rådgivning og faciliteter, der ikke vil være hensigtsmæssige eller mulige at etablere i virksomhederne. Projektet blev gennemført i et bredt samarbejde med aktører inden for Det Blå Danmark.
Se flere detaljer her 

Rådet for Grøn Omstilling, Workshop; Håndhævelse af lavemissionsområdet i Middelhavet
Projektets formål var at afholde en workshop i Danmark for Middelhavslandene sammen med danske nøgleaktører (Danske Maritime, Miljøministeriet, Søfartsstyrelsen, Danske Rederier). Eerfaringer fra succesfuld dansk SECA-håndhævelse blev præsenteret, til inspiration for en tilsvarende indsats i Middelhavet.
Se flere detaljer her

Danske Rederier m.fl., Folkemødet på Bornholm 2023
Projektet støttede op om Det Blå Danmarks fælles aktiviteter på Folkemødet på Bornholm, der blev afholdt i dagene 15-18. juni 2023.
Se flere detaljer her

Miljøministeriet, Løsningsmodeller ved regulering af scrubbervand og konsekvenser for det danske erhverv
Projektet skulle etablere et overblik over mulige løsningsmodeller ved regulering af udledning af scrubbervand i visse havområder (Østersøen, Nordsøen) samt konsekvenser for erhvervet m.v., for at etablere et grundlag for en politisk stillingtagen om håndtering af problemstillingen.
Se flere detaljer her

Erhvervshus Nordjylland, Promovering af maritime startups på skandinavisk konference 28/9/2023, Skagerrak Business Summit
Konferencen blev afholdt i Aalborg 28. september 2023 med mere end 200 konference-deltagere fra Danmark og Norge. Projektet gjorde det muligt for 26 maritime startups at deltage gratis som udstillere og med adgang til 1:1 møder med den etablerede industri.
Se flere detaljer her

Tilbage til nyhedsoversigten