Tilbage til nyhedsoversigten

Nyt planlægningsværktøj optimerer arbejdsforhold for besætninger

Konsius

Den danske startup Konsius vil med ny intelligent software optimere planlægningen og sammensætningen af besætninger på skibe. Det nye værktøj gør det muligt at forbedre arbejdsforholdene for besætninger samtidig med at virksomhederne sparer penge.

Mandskabsplanlægning er en kompleks størrelse, der alt for ofte simplificeres til en brandslukningsøvelse, for at få vagtplanen til at gå op. Men i fremtiden kan puslespillet med planlægningen løses af intelligent software, der sikrer et resultat, der både er til fordel for mandskabet og er billigere i drift end den manuelle løsning.

Tue Servé Rossell er stifter og CEO i Konsius, der står bag et nyt planlægningsværktøj, der gør det lettere for rederier at planlægge langsigtet og sammensætte besætningen på en værdifuld måde. Konsius’ software er ikke et automatiseringsprojekt, der skal feje den menneskelige arbejdskraft af vejen, men derimod et værktøj til rederiernes strategiske crew planlæggere, så de kan træffe mere bevidste valg:

”Mandskabsplanlægning skal være ’hjernen’ i rederiernes crew-afdeling, ligesom budgettet er det i en økonomiafdeling. Jeg har i tidligere jobs selv oplevet, at mandskabsplanlægningen foregår sådan, at man i virkeligheden ikke planlægger – man lukker bare huller. I Konsius ønsker vi at ændre måden, vi forstår værdien i god mandskabsplanlægning. Vi vil forandre måden, skibsoperatørerne går til denne opgave på for deres egen økonomiske vinding, men især for selve mandskabets velbefindende,” siger Tue Servé Rossell.

Tue Servé Rossell har arbejdet i shippingbranchen hele sin karriere, og har selv erfaring med at sidde i en maritim HR- og bemandingsafdeling. Hans idé har afsæt i at optimere arbejdsgangene, hvilket har et positivt økonomisk afkast, men han understreger, at værktøjet i højere grad skal skabe værdi for medarbejderne samt øge sikkerheden ombord:

”Det handler om at gøre hverdagen bedre for besætningerne ved at sikre den rette kompetencesammensætning på skibene. Når vi bemander intelligent og på baggrund af både kompetencer, erfaringer og personlige træk, sætter vi det bedst tænkelige hold og undgår på den måde ulykker, dårlige arbejdsmiljøer og mangel på ressourcer,” siger han.

Samtidig skal værktøjet sikre bedre arbejdsvilkår ved fx at sikre, at besætningsmedlemmer bliver afløst til tiden og kan planlægge deres arbejdsrul ind i fremtiden.

Blåstempling af potentiale for fremtidens medarbejdere

For Tue Servé Rossell handler projektet i høj grad om at skabe gode arbejdsforhold for besætningen, hvilket er udgangspunktet for glade, tilfredse og loyale medarbejdere. Det er særligt vigtigt i en branche, hvor der er mangel på hænder:

”I branchen er vi både udfordret af at fastholde arbejdskraft og at tiltrække nye talenter, så det er strengt nødvendigt med en transformation af arbejdsforholdene i branchen, hvis vi skal tilbyde en moderne arbejdsplads. Rederierne står over for en vigtig opgave i at udvikle disse forhold og en kultur, der understøtter udviklingen. Vi er overbeviste om, at planlægningsværktøjet kan tage del i transformationen og gøre hverdagen lettere og mere struktureret for både crew managers og mandskab,” siger Tue Servé Rossell.

Konsius har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond til udvikling af den første softwareversion af produktet. Direktør i fonden, Lotte G. Lundberg, er sikker på, at støtten er faldet i de helt rigtige hænder:

”Det er afgørende for Den Danske Maritime Fond, at branchen formår at tiltrække nye talenter såvel som at fastholde den gode eksisterende arbejdskraft. Derfor er vi meget glade for, at Konsius har sat sig for at udvikle et nyt værktøj, der kan understøtte rederier og ship managers i at forbedre deres arbejdsstruktur og -miljø, for på den måde at positionere det maritime erhverv som en attraktiv karrierevej,” siger Lotte G. Lundberg.

Tue Servé Rossell kendte, qua sin store erfaring i den maritime branche, til fonden i forvejen, men at fonden valgte at bakke op om hans projekt, gør ham virkelig stolt:

”Det er en kæmpe anerkendelse først og fremmest. Den Danske Maritime Fond har virkelig fingeren på pulsen og ved, hvad der rør sig i det maritime. Derfor er jeg både glad og stolt over, at de kan se potentialet i mit projekt, hvilket er en kæmpe blåstempling af mit arbejde. Dels er den finansielle støtte afgørende for mig, fordi det muliggør, at jeg kommer ud over rampen, men det er især valideringen af min ide, der betyder utrolig meget for mig,” siger han.

Læs mere på Konsius hjemmeside: www.konsius.com

 

Tilbage til nyhedsoversigten