Tilbage til nyhedsoversigten

Nyt forskningsprojekt skal undersøge mulighederne for AI-løsninger i shippingbranchen

Aalborg Universitet har med støtte fra Den Danske Maritime Fond igangsat et projekt, der skal undersøge potentialet og barriererne for implementering af AI-løsninger i shippingbranchen. Målet er at give rederierne relevant indsigt, som de i fremtiden kan drage nytte af, når de skal tage stilling til brugen af AI i den daglige drift.

Datadrevne beslutningsprocesser har længe været en integreret del af shippingbranchen. Men udviklingen af kunstig intelligens har i de seneste år sat endnu mere fokus på brugen af data i de maritime erhverv, og blandt danske rederier er der en bred anerkendelse af det enorme potentiale i at integrere AI i forretningspraksisser. Der er dog stadig betydelig usikkerhed omkring, hvordan teknologien kan anvendes bedst og mest effektivt.

Derfor har Agnieszka Urszula Nowinska, Assistant Professor på Aalborg Universitet, sat sig for at undersøge mulige anvendelser af AI-løsninger i shippingbranchen.

“AI medfører et stort potentiale for at optimere processer og understøtte beslutninger i den daglige drift, men det er stadig uklart, præcis hvor og hvordan AI kan anvendes med størst mulig effekt. Det er den usikkerhed, som projektet skal forsøge at mindske ved at kortlægge konkrete effekter af AI-implementering i shippingbranchen,” siger Agnieszka Urszula Nowinska.

Projektet skal resultere i en omfattende analyse af barriererne for og de potentielle anvendelser ved at implementere AI-løsninger i forbindelse med specifikke chartering aktiviteter. Det skal give rederierne indsigt i, hvordan AI kan påvirke rater, kommissioner og transaktionsmønstre over tid.

Stor interesse fra branchen

Agnieszka Urszula Nowinska har i mere end ti år forsket i forskellige emner inden for shippingbranchen og endda modtaget priser for sit arbejde. I forskningsarbejdet har hun samarbejdet med flere rederier og har derfor opbygget et indgående praktisk og forskningsmæssigt kendskab til branchen, herunder de udfordringer og muligheder, som Det Blå Danmark står over for.

I øjeblikket er der en enorm interesse for AI, hvilket Agnieszka Urszula Nowinska bemærker i sin løbende dialog med rederierne.

“AI udgør en markant disruption af shippingbranchen, som kommer til at forandre måden, rederierne opererer på. Mens nogle i branchen møder AI med begejstring, møder andre det med skepsis, men fælles er den store interesse i at blive klogere på emnet og minimere den usikkerhed, der på nuværende tidspunkt er forbundet med AI,” siger Agnieszka Urszula Nowinska.

Understøtter digitaliseringen af Det Blå Danmark

Projektet er blevet søsat med støtte fra Den Danske Maritime Fond, og det skyldes ikke mindst, at undersøgelsens indsigter kan have stor fremtidig værdi for hele shippingbranchen i Danmark.

“Vi er glade for at donere midler til et projekt som dette, der understøtter digitaliseringen af Det Blå Danmark. Der er ingen tvivl om, at AI kommer til at præge den maritime sektor de kommende år, fordi det giver helt nye muligheder for at optimere brugen af datadrevne processer og beslutninger. Undersøgelsen vil blive taget imod med åbne arme i branchen,” siger Lotte G. Lundberg, der er direktør i Den Danske Maritime Fond.

Og hos Agnieszka Urszula Nowinska vækker det stor glæde, at Den Danske Maritime Fond har set et potentiale i hendes idé.

“Jeg er meget taknemmelig for Den Danske Maritime Fonds støtte. Det er en helt afgørende hjælp, fordi det giver mig mulighed for at føre min idé ud i livet. Jeg håber, at resultaterne i sidste ende kan blive til værdifuld indsigt for shippingbranchen, og måske det endda kan danne grobund for spændende follow-up projekter hen ad vejen,” siger Agnieszka Urszula Nowinska.

Læs mere om projektet her.

Tilbage til nyhedsoversigten