Tilbage til nyhedsoversigten

Nyt maritimt center på IT-universitetet skal bygge bro mellem den maritime branche og ITU

Billede_The Maritime Hub

The Maritime Hub er et nyt dansk maritimt center på ITU, der skal synliggøre Det Blå Danmark overfor studerende og forskere på IT-Universitetet i København. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond skal der skabes tværfaglige samarbejder mellem ITUs studerende, forskere og de maritime erhverv til gavn for digitaliseringen af branchen.

Workshops, hvor studerende, forskere og erhvervsliv i fællesskab identificerer og løser digitale udfordringer i det maritime erhverv.

Hackathons, hvor IT-udviklere og det maritime erhvervsliv mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper, koncepter eller lignende på digitale udfordringer.

Det er nogle af målsætningerne med The Maritime Hub, som er et nyt dansk maritimt center, der skal skabe synergier på tværs af maritime virksomheder samt forskere og studerende på IT-Universitetet i København:

“Den maritime branche står over for en stor digital transformation, hvor der er brug for stærke IT-kompetencer, og den efterspørgsel vil vi på ITU gerne være med til at imødekomme,” siger Rune Møller Jensen, der er leder af The Maritime Hub.

Han faciliterer det nyoprettede The Maritime Hub, der med støtte fra Den Danske Maritime Fond skal kickstarte det nye projekt.

Rune Møller Jensen har i flere år arbejdet som lektor på Institut for Datalogi på ITU – med et særligt fokus på det maritime. Faktisk er han den eneste på ITU, der har arbejdet specifikt med maritim forskning i hele sin karriere på universitet. Og helt generelt er kendskabet til mulighederne inden for den maritime branche forholdsvis lav på ITU, hvilket The Maritime Hub har i sinde at lave om på med det nyoprettede initiativ.

Et afgørende møde

Det var langt fra givet, at The Maritime Hub skulle se dagens lys. ITU var i gang med et andet maritimt initiativ, da et møde med Lotte G. Lundberg, der er direktør i Den Danske Maritime Fond, vendte op og ned på det hele:

”Lotte spørger mig, om ikke der kunne etableres et projekt, der fokuserer på at gøre Det Blå Danmark mere synlige på ITU. Som maritim forsker blev jeg straks tændt på idéen, og kun halvanden måned efter præsenterede vi Den Danske Maritime Fond for projektet, der sidenhen er blevet til det, vi i dag har modtaget støtte til,” siger Rune Møller Jensen.

Og hos Den Danske Maritime Fond vækker det stor glæde, at ITU vækkede projektet til live. Den Danske Maritime Fond ønsker at styrke samarbejdet mellem de maritime erhverv og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at skabe de rette tværfaglige betingelser for kontinuerligt at udvikle fremtidens skibsfart i Danmark:

“Derfor er vi meget glade for etableringen af The Maritime Hub, fordi det skaber nye og bedre rammer for at opbygge samarbejder og netværk for både studerende, forskere og virksomheder. Det er afgørende, hvis vi skal lykkes med den enorme digitaliseringsopgave, der venter foran os i Det Blå Danmark. Gårsdagens kompetencer og medarbejdere er ikke de samme, som er krævet i morgen – og vi har brug for de skarpeste hjerner både indenfor hardtech og softtech,” siger Lotte G. Lundberg, der er direktør i Den Danske Maritime Fond.

Vi skal afsøge alle muligheder og forbinde dem

Projektet træder nu ind i en spændende fase, hvor det skal stå sin prøve. Og for Rune Møller Jensen er der ingen tvivl om, hvordan projektet bliver en succes. Alle sten skal vendes:

”Den maritime industri mangler dygtige talenter og innovative løsninger – og de studerende mangler kendskab til, hvor spændende den maritime branche er at arbejde i. Så vi tror på, det bliver en succes, hvis vi afsøger alle muligheder for at forbinde virksomheder med de kompetente studerende og forskere på ITU, og på den måde skaber en win-win-situation for alle parter,” siger Rune Møller Jensen.

Resten af året skal bruges på at opbygge kommunikationen om The Maritime Hub, herunder en hjemmeside, hvor alle ITU’s projekter med relevans for det maritime kommer til at bo. Det kan ifølge Rune Møller Jensen forhåbentligt skabe en attraktiv platform, hvor både forskere, studerende og industrien kan henvende sig. Desuden skal der ansættes en person til at stå i spidsen for The Maritime Hub og løfte den vigtige opgave at synliggøre Det Blå Danmark på IT-Universitetet i de kommende år.

Faktaboks:

The Maritime Hub har til formål at synliggøre det Blå Danmark på IT-Universitetet gennem aktiv brobygning mellem den maritime branche og ITUs studerende og forskere. Projektets aktiviteter inkluderer:

  1. Identifikation af branchens IT-udfordringer og matchende kompetencer på ITU – inklusive efteruddannelsestilbud.
  2. Engagement af ITUs studerende og forskere i maritime samarbejder med mulighed for dækning af de studerendes udgifter.
  3. Afholdelse af en større årlig konference på ITU med erfaringsudveksling og matchmaking med kandidater.
  4. Afholdelse af specifikke workshops og hackathons.

 

Tilbage til nyhedsoversigten