Tilbage til nyhedsoversigten

Fra drøm til virkelighed: Et år efter støtte er certificerbart genbrug fra skibsophug tæt på en realitet

Billede_Renable

Renable har udviklet en smart løsning til skibsophug baseret på kunstig intelligens og blockchain, der skal sikre sporbarhed, transparens og forenkling af genbrug i ophug af skibe til gavn for rederierne og den grønne omstilling. Kun et år efter støtten fra Den Danske Maritime Fond er de snart klar til at gå i markedet med deres løsning.

Udtjente skibe indeholder tonsvis af genanvendelige materialer. Men alt for ofte bliver de ikke udnyttet i tilstrækkelig grad, fordi der ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed og sporbarhed i materialernes vej fra skrog til genanvendelse. Dermed har hverken producent eller recycling virksomheder tilstrækkelig sikkerhed og dokumentation for genbruget.

Mens 95 procent af udledningen fra den maritime industri stammer fra brændstofforbrug, hvor klimaneutrale brændstoftyper er under udvikling, så dækker de sidste fem procent blandt andet over skibenes livscyklus, hvor klimaaftrykket ofte kan være en udfordring at identificere og materialerne svære at genanvende.

Derfor fik den danske startup Renable første gang bevilling fra Den Danske Maritime Fond sidste sommer. Støtten havde til formål at kickstarte projektet om at udvikle en smart løsning til ansvarligt skibsophug ved hjælp af kunstig intelligens og blockchain.

Ét år efter er den danske startup nu på tærsklen til at markedsføre deres teknologi, der kan sikre en transparent og certificérbar ophugnings- og genanvendelsesproces, hvilket er essentielt i en tid, hvor viden og dokumentation om materialers oprindelse, anvendelse og belastning er afgørende.

Det seneste år er gået med at videreudvikle IT-platformen, finde nye samarbejdspartnere og indkode ufattelige datamængder.

”Vi har alle byggeklodserne nu. Herfra skal vi indsamle data fra alle mulige typer af skibe, så vores AI-baserede datamodel kan lære de mange forskellige skibstyper at kende, så vi kan optimere processerne for det enkelte skib. Jo mere data, vi indsamler, desto bedre er forudsætningerne for, at vi kan optimere skibsophugningsprocessen til gavn for rederierne og den grønne omstilling,” siger Jens Klit Thomsen, der sammen med Ole Andersen og Ole Udsen har stiftet Renable.

Hvis alt går efter planen, kan Renable til september lancere deres første fulde løsning. Og Renable har allerede mærket stor interesse fra potentielle kunder – faktisk så stor, at de allerede har underskrevet deres første hensigtserklæring med den første kunde, med planlagt levering i andet halvår af 2024.

”Vi er begejstrede for den støtte, vi har modtaget fra Den Danske Maritime Fond. De kender industrien ud og ind, så det er en kæmpe anerkendelse, at de kan se potentialet i vores idé. Det har virkelig åbnet døre for os, som har været afgørende for, at vi har rykket os med den hastighed og kvalitet, som vi har,” siger Ole Udsen.

Øget krav om gennemsigtighed

Hos Den Danske Maritime Fond vækker det også stor glæde, hvor langt Renable har rykket sig siden sidste sommer:

”Den grønne omstilling af den maritime industri kræver, at innovative virksomheder som Renable går ind og nytænker processer og skaber løsninger, der kan medvirke til at skubbe branchen tættere på klimaneutralitet. Vi er glade for at være medvirkende til udviklingen og følger interesseret, hvor langt de har formået at rykke sig på kun ét år,” fortæller Lotte G. Lundberg, der er direktør hos Den Danske Maritime Fond.

Nye bæredygtighedsdirektiver stiller krav til gennemsigtighed, certificerbarhed og kvalitet af data, mens den geopolitiske usikkerhed har medført en øget opmærksomhed på, hvorfra vi får vores materialer. Og det er på de parametre, Renable virkelig kan gøre en forskel ved at identificere og optimere alle led af værdikæden:

”Den måde, vi dokumenterer udledningerne på, og som adskiller os fra mange andre er, at vi har en action-baseret tilgang. Det betyder helt konkret, at når vi hugger et skib op, får vi alle detaljer i alle led af værdikæden med i ligningen. Det er alt fra, om du bruger det ene specifikke værktøj eller det andet til ophugningen, hvilken type skib det drejer sig om, og hvor meget brændstof skibet bruger. Vores database bliver derfor meget omfattende, men det gør samtidig, at outputtet bliver meget mere detaljeorienteret, så vi opnår viden om, hvor vi skal sætte ind,” siger Jens Klit Thomsen.

Vindmøller i fremtiden?

Renable har været på en fantastisk rejse indtil videre, hvor de er blevet mødt med stor positivitet, opbakning og hjælpsomhed fra flere aktører i den maritime branche. Det er en væsentlig årsag til, at Renable er nået dertil, hvor de er i dag. Og rejsen er langt fra slut, for trioen har store ambitioner for de kommende år:

”Om fem år er vi forhåbentlig godt i gang med at hugge skibe op. Men vi har også en drøm om at indgå partnerskaber, så vi bliver i stand til at udbrede løsningen til andre brancher, eksempelvis vindmøller. Der er så stort et potentiale i vores løsning, fordi gennemsigtighed, kvalitet og kvantificerbarhed i data bliver en stadig større del af arbejdet med den grønne omstilling. Og det er vores vision at skabe nye standarder for, hvordan vi håndterer hele den proces,” siger Ole Udsen.

Læs mere om Renable på deres hjemmeside.

Tilbage til nyhedsoversigten