Tilbage til søgeresultatet

North Sails, Wind Propulsion Systems for Sustainable Commercial Ships

PhD Project WPS

Baggrund

Drevet af Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) strategiske mål for drivhusgasser (GHG) og tilsvarende effektivitetsincitamenter (f.eks. EEDI og EEXI), bliver flere og flere skibsejere og operatører interesserede i potentielle vindfremdrivningsteknologier (WPS) som et grønt fremdriftsalternativ. Ikke desto mindre er rederier og operatører i øjeblikket usikre på, hvilken WPS der er den optimale til deres specifikke behov og krav, da alle leverandører konkurrerer ved at argumentere for fordelene ved deres teknologi uden objektiv undersøgelse. Hver teknologi kan være overlegen for et bestemt sæt ruter, skibe og operationelle begrænsninger, er det i øjeblikket meget vanskeligt eller endda umuligt at vælge en generel løsning.

Projektbeskrivelse

For at udnytte vindens potentiale maksimalt, fremskynde den grønne omstilling (reduktion af luftforurenings udledning) og sænke den økonomiske byrde på operatørudgifter og samtidig respektere driftsmæssige begrænsninger, sigter dette forskningsprojekt (erhvervs-PhD) på at udvikle et cost-benefit analyseværktøj. For et givet skib og rute vil værktøjet identificere optimal vindfremdrivning (WPS) for at minimere luftforurening og samlede omkostninger (inklusive potentielle markedsforanstaltninger). Målet er at bestemme, hvilken WPS-klasse, -konfiguration og -arrangement, der er den optimerede teknologi for at opnå den største reduktion af luftforurening og samtidig være den mest attraktive for virksomheden.

Forventede resultater

Dette PhD-projekt vil forbedre denne teknologi ved at fremhæve styrkerne og svaghederne ved hver løsningsforslag. Således vil det maksimere WPS’s potentiale for at udvikle en hurtigere og i sidste ende billigere overgang til en fuld CO2 neutral flåde.

Information

Projektnavn:

Wind Propulsion Systems for Sustainable Commercial Ships

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2023-2025

Kontakt:

North Sails A/S
Lyskær 10
2730 Herlev
www.northsails.com