Tilbage til søgeresultatet

NorShipping, Opening Oceans konference

Food production preview 2 (2)

Baggrund

Nor-Shipping afholder i forbindelse med Danish Maritime Days den 2-3. i maj 2018 en maritim konference, ”Opening Oceans”. Konferencen har til formål at finde nye udviklingsområder for den maritime industri, indenfor det der nu er ved at blive døbt ”the Ocean Space”. En række prominente talere holder indlæg om de forskellige emner.

Projekt

Opening Oceans sætter gennem præsentationer og workshops fokus på bæredygtige forretningsmuligheder i havene, og hvordan disse kan udvikles gennem om nye samarbejder og kompetenseudveksling på tværs af branche og aktører. Centrale temaer vil være havenergi (vind, bølge, tidevand, sol), havbundsmineraler, havlogistik, offshore fødevareproduktion, digitale værktøjer og nye udviklingsmodeller. Konferensen er rettet mod nøgleaktører i den maritime sektor, alle oceanbaserede erhverv, entreprenører, studenter, samt politiske, finansielle og rådgivende organisationer. Den Danske Maritime Fond støtter projektet gennem sponsorat af op til 100 fribilletter til studerende og maritime innovationsmiljøer i Danmark. De enkelte deltagere skal have en relevant maritim tilknytning.

Link til konferencen: http://openingoceans.com/

Forventede resultater

Nor-Shipping vil gennem Opening Oceans konferencen bidrage til fremtidig værdiskabelse indenfor et bæredygtigt ”ocean space”. Den maritime branche besidder kundskaber, ressourcer og infrastruktur, som kan bidrage til at udvikle de nye voksende oceanbaserede erhverv. Dagens aktører har behov for maritime partnere med den rette ekspertise til at nå ambitioner, og gribe morgendagens bæredygtige forretningsmuligheder. Nor-Shipping ønsker samtidig at arbejde målrettet mod den næste generation, og skabe muligheder for dem, og derved også hjælpe industrien med at få adgang til nye idéer og talenter. Adgang til konferencen vil give det danske studie- og startup miljø en fordel i en global kontext, herunder forståelse for fremtidens maritime industri, ny viden, netværk og inspiration.

Information

Projektnavn:

Opening Oceans konference

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2018

Kontakt:

NorShipping
c/o Danske Rederier

http://openingoceans.com/