Tilbage til søgeresultatet

Nautimated, optimeret maritim value chain med CO2 fokus

 Skærmbillede 2022-02-10 kl. 08.06.51

Baggrund

Som industri står den maritime forsyningskæde overfor opgaven at dokumentere CO2 udledning bundet op på egne aktiviteter, samt aktiviteter, som trækker spor bagud i forsyningskæden (beskrevet som scope 3, MEPC 76). I projektet tager Nautimated udgangspunkt i hver aktørs egen værdikæde og den CO2 udledning der er forbundet med aktiviteter i den enkelte værdikæde, samt konsekvensen for den samlede værdikæde.

Udfordringer

Udfordring 1: Hver aktør i forsyningskæden er ansvarlig for egen dokumentation omkring CO2aftryk, men hele forsyningskæden er afhængig af dokumentationens kvalitet og validering.
Udfordring 2: Der findes ingen beregningsmetode der præcist kortlægger skibets forventede CO2 aftryk ved vedligehold eller dokning, og kobler data registreret tidligere i forsyningskæden på anvendte komponenter og systemer.
Udfordring 3: Beregningsmetoder, der ikke tager afsæt i de faktisk udførte vedligeholdsopgaver og valgte komponenter vil være tilnærmede og ikke dokumenterbare.

Projekt

Målet er at skabe et reelt værktøj, der kan håndtere kompleksiteten i handlinger mellem værdikæder, og skabe værdi både for den enkelte aktør, men også for værdikæden samlet med udbytte for rederi og det enkelte skib. Udvikling af et værktøj til estimeret CO2 udledning bundet op på vedligehold med datatræk bagud fra forsyningskæden, vil bidrage til at rederier bliver i stand til at forberede sig på fremtidig lovgivning vedrørende carbon intensity index scope 3 som netop dækker over CO2 udledning i forsyningskæden.
Nautimated har opdelt projektet i 3 faser, som samlet adresserer ovennævnte udfordringer:
Fase 1a: Analyse af aktørers værdikæde og metode til CO2 estimat.
Fase 1b: Identifikation og vægtning af parametre for forsyningskædens aktører.
Fase 2: Udvikling af metode og CO2 beregner tilpasset aktørtype.
Fase 3: Integration mellem aktørers snitflader.

Forventede resultater

Efter projektet vil industrien stå med:
1. En metode og et værktøj til estimering af CO2 udledningen for SMVer.
2. En online platform med gratis adgang til beregningsmotor for SMV’er.
3. Indbyrdes stærkere forståelse mellem forsyningskædens aktører.
4. En stærk motivationsfaktor for aktører i forsyningskæden til at tage fat på aktivt at arbejde med deres CO2 aftryk, og bringe industrien tættere på FNs verdensmål 9 og 13 omkring industri, innovation, infrastruktur og klima.

Information

Projektnavn:

Nautimated, optimeret maritim value chain med CO2 fokus

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2022

Kontakt:

Nautimated ApS
Kjellerupsgade 24
9000 Aalborg
www.nautimated.com

 

 

Skærmbillede 2021-03-07 kl. 16.00.47