Tilbage til søgeresultatet

MARTEC, Fremtidssikret køleteknisk undervisning

2018 Reefer m. logo

Baggrund

Hovedfokus i den køletekniske undervisning af maskinmesterstuderende på MARTEC er systemforståelse, drift, vedligehold og optimering. De seneste år er der sket en stor teknologisk udvikling inden for køleområdet, og inden for kølebranchen både på land og til søs, er køleanlæg, der anvender naturlige kølemidler som f.eks. CO2, meget interessante set fra et økonomisk samt sikkerheds- og ikke mindst miljømæssigt perspektiv. For at fremtidssikre den køletekniske undervisning, har MARTEC derfor igangsat et projekt i flere faser med fokus på investering i: Fase 1: Industriel landbaseret CO2 køleteknologi
Fase 2: Reefer køleanlæg baseret på hhv. R134A og CO2 kølemiddel (hvortil den Danske Maritime Fond yder støtte).

Projekt

Med anden fase af projektet er formålet at de studerende får tilegnet sig mere praksisnær hands-on drift- og vedligeholdelseserfaring på køleanlæg monteret på moderne reefer containere. De fleste reefer containere er i dag udstyret med køleanlæg med kølemiddel af typen R134A, men der er stor fokus på reefer containere, der anvender de naturlige ”ikke brændbare kølemidler, herunder CO2, der er mere miljørigtige og dermed mere interessante i fremtiden.
MARTEC ønsker derfor at investere i to 20 fods reefer containere med henholdsvis R134A kølemiddel og CO2 kølemiddel. De to typer køleanlæg skal være udstyret med nyt fremtidssikret køleteknisk udstyr. Imellem de to skibscontainere skal der desuden bygges et isoleret undervisningslokale.
Det er tanken at reefer køleanlæggene skal kunne fjernbetjenes, således de studerende kan følge, overvåge og justere køleanlæggenes driftstilstand også fra klasseværelset, og dermed skabe den værdifulde dynamiske og driftsaktuelle læring på klasseniveau, som de studerende efterspørger.

Forventede resultater

Målsætningen for det samlede projekt er, at køleanlæggene skal bidrage til at styrke de studerendes køletekniske kompetencer, som erhvervet efterspørger, nemlig at kunne kombinere teoretiske og praktiske færdigheder. Køleanlæggene vil give de studerende mulighed for at håndtere og udbedre almindeligt forekommende driftsforstyrrelser, foretage almindeligt forekommende fejlfinding, reparationer og kunne udføre vedligeholdsopgaver som f.eks. olieskift, påfyldning af kølemiddel, skift af tørrefilter, forholde sig til de data som et nutidigt køleanlæg automatisk kommunikerer til den driftsansvarlige med videre.
Opgraderingen af det køletekniske laboratorium giver også mulighed for eksperimentel drift og forskning, hvilket giver et naturligt løft til MARTECs undervisere, som derved får endnu bedre forudsætning for at bidrage til driftsoptimering og videreudvikling af teknologien.

Information

Projektnavn:

Fremtidssikret køleteknisk undervisning

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2018-2019

Kontakt:

MARTEC
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
www.martec.dk