Tilbage til søgeresultatet

MARCOD, Ekstra Scale-up Danmark hold

Scale-up Denmark logo (2)

Baggrund

”Scale-up Denmark” er et ambitiøst acceleratorprogram, som bygger på 12 danske styrkeområder – heriblandt det maritime. Projektet er udviklet af de fem danske regioner i fællesskab og støttes af Erhvervsstyrelsen. Projektet har som mål at skabe vækst og arbejdspladser med fokus på de områder, hvor Danmark i forvejen har særlige styrkepositioner. Projektet er landsdækkende, og der er etableret accelerationsmiljøer forskellige steder i Danmark baseret på de regionale styrkepositioner. Det maritime elitetræningscenter er placeret i Nordjylland med MARCOD som lead-partner.
Status ift. det maritime elitetræningscenter under Scale-up Denmark er, at centret pt. er ved at køre de sidste udviklingsforløb af de første 40 forløb, man er blevet bevilget. Centret har med succes rekrutteret maritime virksomheder fra hele landet til at deltage i Scale-up Denmark projektet, og projektet har derfor fået tilbud om at gennemføre fem ekstra virksomhedsforløb i 2020.

Projekt

Målgruppen for projektet er maritime virksomheder (SMV – max. 250 ansatte) fra hele landet med et særligt vækstpotentiale og ambitioner om at ville skabe vækst og udvikling i virksomheden.
De nye individuelle udviklingsforløb tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov, og kan have fokus på nye markedsmuligheder, ny teknologi, produktudvikling, udvikling af virksomhedens organisation eller processer, en ny strategi eller lignende. Udviklingsforløbet bliver individuelt skræddersyet den enkelte deltager. I forløbet indgår bl.a. 150.000 kr. til eksterne specialister, som deltageren er med til at udvælge, ligesom en personlig forretningsudvikler stilles til rådighed. Forløbet afsluttes med udarbejdelsen af en ambitiøs vækstplan for virksomheden, og forløbene skal være afsluttet senest april 2020.
Geografien er underordnet, da det individuelle forløb hovedsagelig vil foregå på virksomhedens adresse. Derudover vil der også indgå camp og matchmaking aktiviteter i forløbene.
Hvert forløb har en samlet værdi af 275.000 kr. – Scale-up Denmark og Den Danske Maritime Fond støtter projektet økonomisk, og dermed koster det kun 68.750 kr. at deltage pr. virksomhed.

Forventede resultater

Med det ekstra hold på 5 nye virksomheder i 2020, bliver i alt 45 ambitiøse maritime virksomheder udviklet til elite-vækstvirksomheder og forventes at skabe markant vækst og nye arbejdspladser, ligesom centret yderligere vil brande Det Blå Danmark. Projektet vil understrege og promovere betydningen af Det Blå Danmark med et eksklusivt maritimt elitetræningscenter, der via konkrete udviklingsforløb skaber værdi og strategisk udvikling i den danske maritime branche.

Projektresultat

Vækstplansresumé for de 5 deltagende virksomheder kan læses her:

Vækstplansresume Assens skibsværft

Vækstplansresume WMS

Vækstplansresume Global Green Developer (GGD)

Vækstplansresume Nicon Industries

Vækstplansresume, Elektro Gruppen

 

Information

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020

Kontakt:

MARCOD
Silovej 8
9900 Frederikshavn

www.marcod.dk