Tilbage til søgeresultatet

Maersk Line, Extended speed-through-water estimation (Erhvervs PhD)

2018-060, billede

Baggrund

Containerskibe opereres så vidt muligt ved lave hastigheder for at sænke det samlede brændstofforbrug og gøre sørejsen så effektiv som mulig. Maersk Line arbejder konstant med at optimere skibene og minimere CO2 udledningen. Operation og optimering af flåden kræver detaljeret kendskab til for eksempel skibet hastighed gennem vandet. Denne kan anvendes i en avanceret hydrodynamisk model til at forstå skibet ydeevne, lave fartoptimering, kunne forudsige hvornår en skrogrensning bør finde sted, give anbefalinger om skibets trim osv. De forskellige måleinstrumenter ombord på skibene er dog behæftet med usikkerhed. Nogle mere end andre, men årsagen er ikke altid entydig. Den målte hastighed gennem vandet er kritisk input til den hydrodynamiske model og en korrektion er nødvendig for at reducere usikkerheden omkring for eksempel en datadrevet brændstoftabel.

Projekt

Formålet med dette projekt er at skabe en datadreven model af sammenhængen mellem skibet bevægelser, hastigheden gennem vandet, fremdrivningskraft og andre parametre som opsamles i realtid fra sensorer ombord. Dette vil muliggøre optimering af skibets fart, rute og trim med forventning om at kunne sænke det samlede brændstofforbrug.

Forventede resultater

Når projektet er færdiggjort, forventes det at der er etableret modeller for:
• Skibets hastighed gennem vandet kan forudsiges med større nøjagtighed,
• Skibets brændstofforbrug kan forudsiges gennem en data-drevet model,
• Skibet skrogbegroning kan bestemmes med større nøjagtighed.

Information

 

Projektnavn:

Extended speed-through-water estimation

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2018-2021

Kontakt:

Maersk Line
Esplanaden 50
1363 København K
www.maerskline.com