Tilbage til søgeresultatet

Maersk Broker Advisory Services, Kortlægning og svar på relevante problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2

Ship,Tanker,Gas,Lpg,Top,Speed,On,The,Sea,For

Baggrund

CCTS-teknologien kan blive en vigtig del af den grønne omstilling og en nødvendig brik for at nå, ikke blot de danske, men også de globale reduktionsmål. Danmarks potentiale for lagring af CO2 forventes at være 4-8 mio. ton. CO2 i 2030, hvilket svarer til 29-38% af Danmarks 2030 reduktionsmål.
Alle igangværende projekter indenfor CCTS-sektoren er stadig i deres tidlige stadie og fokus har hidtil været på den tekniske udførelse af teknologien. Næste fase vil kræve en koordinering blandt aktørerne for i bedst muligt omfang at kunne kommercialisere CCTS, så løsningen kan konkurrere på markedsvilkår.
Som en erfaren søfartsnation har Danmark et stort potentiale for at blive ledende inden for søbåren transport af CO2 og en del danske maritime aktører har kompetencerne til at kunne spille en anseelig rolle på tværs af CCTS-værdikæden.

Projekt

Projektet vil have karakter af et forstudie og vil bestå af en kortlægning og besvarelse af relevante kommercielle problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2. Forstudiet vil bl.a. berøre volumen, rater, type af kontrakter, konkurrerende alternativer for transport og infrastruktur. Forstudiet vil både inddrage teknologiske, politiske, kommercielle og miljømæssige overvejelser.

Forventede resultater

Det forventede resultat af projektet vil være udviklingen af en ”roadmap” for kommercialiseringen af brugen af skibsfart i CCTS-værdikæden. Denne ”roadmap” vil inddrage og svare på kommercielle problemstillinger som CCTS-industrien står overfor. Siden CCTS-industrien stadig er i sin spæde
opstart har danske maritime aktører en gylden mulighed for at positionere sig rigtigt, så de står klar til at spille en stor rolle på tværs af den maritime værdikæde fremadrettet.
Projektet vil blive anset som en succes, hvis det formår at belyse alle kritiske problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2 og at den viden kan bruges af danske maritime aktører til at positionere sig så Danmark kan blive en ledende spiller indenfor transport af CO2.

Projektresultat

Afsluttende rapport (oktober 2022) kan ses her: Maritim transport af CO2

Information

Projektnavn:

Kortlægning og svar på relevante problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021-2022

Kontakt:

Maersk Broker Advisory Services
Midtermolen 1
2100 København Ø
www.maerskbroker.com