Tilbage til søgeresultatet

Maersk A/S, Estimation of Optimal dynamic Purchasing Policies in ocean procurement under resource constraints

procurement

Baggrund

Den maritime industri er afhængig af effektive indkøbsstrategier for at kunne opfylde ambitionerne om en bæredygtig omstilling samt opretholde lønsomheden. Opgaver vedrørende indkøb involverer identifikation af eksterne leverandører, forhandling af kontrakter, samt køb af produkter eller tjenester fra disse leverandører. På trods af at optimering af disse indkøbsprocesser er kritisk i forhold til profitabilitet og styring mod samarbejde med leverandører med større fokus på bæredygtighed, så foregår langt de fleste af disse processer i dag semi-manuelt, og er derfor begrænsede af den menneskelige kapacitet til at håndtere meget komplekse problemer.

Projekt

Projektets mål er at udvikle et data-drevent beslutningssystem til at håndtere udfordringerne forbundet med indkøb med særligt fokus på rekvisitioner fra containerskibe. Disse skibe foretager rotationer mellem forskellige havne i verden for at laste og losse containere, og har løbende brug for at rekvirere reservedele, materiel, og proviant. Optimale valg af leverandør i forhold til pris, kvalitet og pålidelighed er et udfordrende problem på grund af usikkerhed knyttet til forudsigelse af efterspørgslen samt ikke-stationaritet introduceret pga. udskiftninger af leverandører over tid og ændringer i shipping netværket. Projektets målsætninger er at 1) Udvikle statistiske modeller til estimation af optimale dynamiske regler for leverandørvalg. 2) Validere de estimerede regler ud fra sekventielle randomiserede eksperimenter samt benchmarke disse regler med nuværende forretningsregler og simple heuristikker. 3) Udvikle metoderne til håndtering af komplekse interaktioner mellem de forskellige aktører (indkøber, rekvirent, leverandør). Projektet vil undersøge state-of-the-art metoder indenfor kausal inferens og introducere nye ideer og metoder til leverandørvalgs problemet.

Forventede resultater

Projektet vil bidrage med udvikling af nye statistiske metoder til sekventielle beslutningstagninger og demonstrere nye anvendelser af disse teknikker til håndtering af leverandørvalg. Som primært succeskriterium ønskes metoderne implementeret i Maersk Procurement og derigennem empirisk demonstrere konkrete forbedringer i graden af automatisering, overholdelse af kontrakter samt styring mod mere miljøbevidste leverandørvalg i forhold til nuværende implementerede regler.

 

Information

 

Projektnavn:

Estimation of Optimal dynamic Purchasing Policies in ocean procurement under resource constraints

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2020-2023

Kontakt:

Maersk A/S
Esplanaden 50
1263 København K
www.maersk.com