Tilbage til søgeresultatet

Liengaard & Roschmann, Vesselindex – Tank

vesselindex

 

Baggrund

Som i tørlast industrien er markedet for tankskibe blevet mere og mere komplekst over de sidste 15-20 år i takt med den kraftige vækst i verdensøkonomien. Tankskibe er derfor ikke længere en standard hyldevare, og kommercielle egenskaber kan variere stort fra skib til skib. Der er derfor et øget behov for at kunne analysere indkomstpotentialet af tankskibe. Som både operatør, lasteejer, skibsreder eller investorer er det væsentligt at sikre, at det skib man enten chartrer, køber eller belåner, passer ind i den individuelle forretningsmodel.

Projekt

Projektet består i at videreudvikle ”VesselIndex.com” til tankindustrien, så aktører sættes i stand til at opnå en uafhængig og professionel vurdering af indkomstpotentialet af et hvilket som helst tankskib og sætte det i relation til andre tankskibe. Med projektet kommer VesselIndex.com til at tilfredsstille et aktuelt behov for beslutningsstøtte ved at sætte brugeren i stand til at beregne en individuel værdi på vidt forskellige skibe under skiftende markedsforhold, for derved at kunne optimere indtjening samt reducere tidsforbrug.

Forventede resultater

Liengaard & Roschmann forventer at Vesselindex – Tank vil sætte brugeren i stand til at:
a) modellere scenarier baseret på brugerdefinerede parametre, så som fremtidige forventninger til fragtmarked og brændstofpriser. Dermed kan brugere få støtte til at foretage risikovurderinger af langsigtede forpligtelser (”Scenario”),
b) foretage optimeringsberegninger i forhold til hvordan et skib kan beskrives kommercielt for at opnå den størst mulige attraktion på markedet og dermed forbedre indtjeningspotentialet (”Optimal Speed”),
c) Identificere søsterskibe samt at udføre ”live” due diligence på skibets kommercielle beskrivelse af fart og forbrug (”Live Due Diligence”),
d) tildele individuel værdi til kommercielle skibsfeatures (”Vessel Features”),
e) håndtere sin portefølje af skibe gennem favoritlister og andre administrative funktioner med henblik på at understøtte brugerens kommercielle aktiviteter (”Favorites”).

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (marts 2021) kan ses her: Rapport

Information

Projektnavn:

Vesselindex – Tank

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2020

Kontakt:

Liengaard & Roschmann ApS
H.C.Ørstedsvej 50A, 3tv
1859 Frederiksberg C
www.liengaardroschmann.dk