Tilbage til søgeresultatet

Kurvatur, Udvikling af modulære komponenter til fremtidens eldrevne skibe og færger

Kurvatur

Baggrund

Med ny teknologi kan vi erstatte meget stål i skibskonstruktion med komposit. I dag samles og monteres kompositelementer i en manuel arbejdsintensiv proces, som kræver meget resin, der er både unødigt vægtforøgende, skaber stor CO2-udledning og kræver tilpasning på skibsværft. Samtidig savner mange danske værfter fornøden forståelse for mulighederne i komposit. Kurvatur tilbyder en nyskabende tilgang til omstillingen fra stål, som adresserer den maritime industris hovedudfordringer.

Kurvaturs metode benytter fuldautomatisk 3D-FlexMold-termoformning af laminerede kompositter. Det begrænser kraftigt brugen af resin og sænker både produktionstid og -omkostninger, materialeforbrug og vægt. De præfabrikerede elementer – flade og kurvede – er simple at montere på et fartøjs indre strukturelle skelet og kan bruges til dækhuse og skibsskrog på yachts og serieproducerede skibe, herunder eldrevne letvægtsfærger.

Projekt

Kerneteknologien baserer sig på founder Christian Rauns forskning, som bl.a. er omsat i fire patenter og flere artikler i videnskabelige tidsskrifter. Metoden bygger på forskning hos bl.a. Gurit og udmønter sig i et plug-and play modulært produktions-setup, som er skalerbart og effektivt og kan tilpasses forskellige båddesign.

Kurvatur indgår i dialog med og samarbejder på tværs af den maritime sektor med bl.a. X-Yachts, OMT og OSK samt aktører som Gurit, DIAB og Aarhus Universitet. Herigennem testes og videreudvikles Kurvaturs teknologi løbende.

Kurvatur ønsker over de nærmeste år gennem investeringer (bl.a. et early engagement-lån hos Den Danske Maritime Fond) at opskalere og udbrede både teknologi og egen produktionskapacitet.

Forventede resultater

Meget af nærskibsfarten elektrificeres over de kommende år, og nye elfærger eksporteres. Kurvatur vil gennem partnerskaber og projekter finansiere, teste og demonstrere, at vores teknologi er konkurrencemæssigt stærkere end traditionel produktion. Med udgangspunkt i udvikling og innovation sammen med danske aktører er ambitionen at levere en skalerbar og eksportorienteret service, hvor den automatiserede produktion giver konkurrencedygtighed på pris og CO2-aftryk og har egenskaber, der gør produktet velegnet til eldrevne skibe, hvis omkostning i høj grad afhænger af vægt. Operational costs over 20 år med kompositter vil udgøre en besparelse på 30 % sammenlignet med traditionel  stålkonstruktion.

Information

Projektnavn:

Udvikling af modulære komponenter til fremtidens eldrevne skibe og færger

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2022-2024

Kontakt:

Kurvatur A/S
Norgesvej 52 U
6100 Haderslev
www.kurvatur.com