Tilbage til søgeresultatet

Kairos Technology, Modulær innovationsproces

2018-054, foto
foto: iStockfoto

 

Baggrund

Den maritime sektor har en riskoprofil og deraf følgende forretningsmodeller, der vanskeliggør attraktiv forrentning af innovation. Hvis en ny teknologi desuden vil påvirke mange forretningsled, kan det være vanskeligt at kvantificere og realisere værdipotentialet både internt (på tværs af afdelinger) og eksternt (igennem nye kontraktforhold med leverandører og kunder). Dette er typisk tilfældet ved digitaliseringsprojekter. I fremstillingsindustrien afhjælper modularisering af design og produktion disse udfordringer i nogen grad, men der ses væsentligt potentiale for at styrkes innovationsevnen i maritime driftorganisationer ved også at benytte modulariseringsprincipperne på arbejdsprocesser langs værdikæden, herunder selve innovationsprocessen.

Projekt

Projektet demonstrerer en modulær innovationsproces, der skal styrke maritime organisationers arbejde med ny teknologi igennem modularisering af arbejdsprocesser, eksemplificeret gennem etablering af tilstandsbaseret vedligehold – en vigtig byggeklods for effektive digitalisering i sammenlignelige industrielle sektorer. Projektet har form af et pilotprojekt. Projektet er et samarbejde med tre rederier (bl.a. Maersk Tankers og UltraShip) og udføres i partnerskab med tre underleverandører: Center for Product Customization, MP Diagnostics og Numeric.

Baseret på en analyse af aktuelle vedligeholdelsesprocesser med fokus på både linjeførte og uspecificerede tabsposter i regnskabet etableres en omkostningsmodel der vil bruges til at identificere egnede skibe og maskineri til at teste værdiskabelse ved implementering af tilstandsbaseret vedligehold. I en 12 måneders testperiode udføres en detaljeret registrering af vedligeholdelsesomkostninger og -aktiviteter på udvalgte sammenlignelige skibe, den ene gruppe udstyret med overvågning og den anden uden. I perioden understøttes rederierne med tilstandsevaluering, event diagnose og overordnet kontrol af datakvalitet. Ved at samstille faktiske aktiviteter og omkostninger knyttet til hændelser i testperioden med omkostningsmodellen bliver det muligt objektivt at kvantificere fordelen ved anvendelse af tilstandsovervågning.

Forventede resultater

Projektet vil evaluere nytteværdien af en modulær innovationsproces samt sandsynliggøre det økonomiske potentiale for tilstandsbaseret vedligehold i den maritime sektor. Bekræftes det, at den modulære innovationsproces fører til mere robuste investerings- og implementeringsplaner, vil den kunne bruges bredt i den maritime industri til at fremme rentabel innovation. Specifikt forventes det, at den modulære innovationsproces vil gøre det muligt at fase investeringer i digitalisering baseret på hurtig værdiskabelse uden at miste sammenhængskraften mellem delprojekterne.

Projektresultat

Afsluttende slutrapport kan læses her: Modular Innovation

Information

Projektnavn:

Modulær innovationsproces

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2018-2019

Kontakt:

Kairos Technology ApS

DTU Science Park

Diplomvej 381

2800 Lyngby