Tilbage til søgeresultatet

Green Ship of the Future, 2023 Retrofit Projekt – et studie af mulighederne for energioptimerende retrofit løsninger, i dag og frem mod 2030

Gudrun Maersk 1556 copy

Baggrund

Den maritime industri står overfor en stor udfordring med at reducere udledningen af drivhusgasser, og har sat for sig ambitiøse reduktionsmål, der kræver omstilling væk fra fossile brændsler. Denne omstilling er meget omfattende og kræver ikke kun tekniske ændringer af skibene, men også ny infrastruktur og er afhængig af store mængder vedvarende energi og andet bæredygtigt feedstock. Den optimale løsning, til alle skibstyper og operationelle profiler, eksisterer ikke i dag og der undersøges derfor flere forskellige alternativer. Alle de alternativer der undersøges, for store og energikrævende skibe, produceres ikke bæredygtigt i stor skala i dag og projekteres alle markant dyrere. En transition af hele verdensflåden kommer til at tage mange år, og de fleste af de skibe der sejler rundt i dag, vil forsætte med at anvende fossilebrændstoffer langt ud i fremtiden. Derfor er det essensiet for vores klima og reduktionsmål, at vi begrænser vores forbrug så meget som muligt, så hurtigt som muligt.

Projektbeskrivelse

Projektet vil i tre etaper undersøge mulighederne for at optimere tre forskellige skibes energieffektivitet, og derved reducere brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser, ved hjælp af løsninger der kan retrofittes. Første fase i projektet fokuserer på hvad vi kan i dag, og vil via casestudier af tre skibe og deres operationelle profiler, undersøge hvad der er muligt at retorfitte i dag. I anden fase undersøges hvilke ændringer der forventes frem mod 2030 og hvad der forventes muligt ved en retrofit i 2030. Tredje fase vil gennem et casestudie af et af skibene undersøge hvordan en eventuel retrofit til metanol baseret fremdrift vil påvirke energieffektiviteten.

Forventede resultater

Projektgruppen vil efter projektets afslutning kunne præsentere en rapport der belyser muligheder for at forbedre energieffektiviteten af tre forskellige skibe i dag og frem mod 2030 – baseret på de faktiske tekniske/operationelle profiler og data. Derudover vil der for et af skibene også blive præsenteret en analyse af hvordan en eventuel retrofit til metanol baseret fremdrift vil påvirke mulighederne. Løsningerne, deres reduktionspotential og business case, vil blive individuelt beskrevet i de forskellige casestudier, ligesom deres samlede potentiale og påvirkning af hinanden også undersøges. Derved håber projektgruppen at kunne inspirere andre rederier til energieffektiviserende investeringer.

 

Information

Projektnavn:

2023 Retrofit Projekt

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2023

Kontakt:

Green Ship of the Future
Amaliegade 33
1256 København K
www.greenship.org