Tilbage til søgeresultatet

Dansk Standard, Udvikling af en ny ISO standard for maritim energieffektivitet

Billede til Fondens hjemmeside 2

Baggrund

IMO vedtog i 2013 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) med det mål at sænke CO2 udledninger fra skibsfarten med 10%-50%. Men effekten har ikke været som ønsket. En IMO-rapport fra august 2020 påpeger, at der er sket en stigning i udledninger fra den globale skibsfart på 9,3% i perioden 2012 til 2018. Rederier, der ønsker at opfylde deres SEEMP, forventes at indkøbe og benytte mere energieffektive systemer. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage objektive sammenligninger af energieffektiviteten af maritime systemer, da der ikke findes uvildige mærkningsordninger eller standarder, der understøtter dette.

Projekt

Formålet med projektet er at udvikle en ny ISO-standard for maritime systemers energieffektivitet, herunder for elektriske installationer, udstyr, komponenter og systemer for retrofit såvel som nybyg. Projektets partnere (Dansk Standard, Danske Maritime og ReFlow Maritime) ønsker gennem den nye standard at give rederier og producenter af maritimt udstyr et internationalt anerkendt værktøj til at sammenligne og vælge de mest energieffektive løsninger. Projektet vil hjælpe den maritime sektor med at reducere CO2-udledning samt understøtte arbejdet med SEEMP og FN’s verdensmål.
I projektets første fase vil forslaget til en ny standard blive udviklet med indgående inddragelse af nationale interessenter fra den maritime sektor. I projektets anden fase vil forslaget til den nye standard blive fremsat i ISO, hvor Danmark vil stå i spisen for en arbejdsgruppe bestående af danske og internationale eksperter, der vil udvikle den endelige standard. I denne fase af projektet vil en indgående involvering af nationale og internationale interessenter også blive igangsat for at sikre opbakning til forslaget og at den endelige standard møder sektorens behov.

Forventede resultater

Den nye standard vil blive et vigtigt værktøj til at understøtte redere og producenter af maritimt udstyrs arbejde med at reducere udledning af drivhusgasser. Standarden vil gøre det muligt for redere og værfter at identificere de mest energieffektive komponenter, systemer og løsninger på et objektivt grundlag. Den nye standard vil også gøre det muligt at lave en objektiv sammenligning af maritime systemers energieffektivitet for at forhindre energitab, forbedre omkostningseffektiviteten og forbedre miljøet under maritim transport.

Information

Projektnavn:

Udvikling af en ny ISO standard for maritim energieffektivitet

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020-2024

Kontakt:

Fonden Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
www.ds.dk