Tilbage til søgeresultatet

Flowty, AI-understøttet optimering af logistisk netværksdesign

Baggrund

Netværksdesign og planlægning inden for den maritime logistik foregår i høj grad manuelt i dag, og beror på dygtige og kompetente planlæggere. Det kræver dog mange års erfaring, før en medarbejder er i stand til at løse denne meget komplekse opgave tilfredsstillende. Flowty’s algoritme vil kunne understøtte, forenkle og accelerere planlægningsarbejdet ved automatisk at komme med kvalificerede forslag og alternativer. Det betyder, at der kan tages hurtigere beslutninger af højere kvalitet, da datagrundlaget er bedre. Dermed vil mindre erfarne planlæggere hurtigere kunne bidrage på et højt niveau, hvilket virksomheder efterspørger i forhold til at kunne skalere forretningen. Optimeret planlægning er ligeledes en klimagevinst. Ved mere effektiv udnyttelse af kapacitet og ressourcer vil man kunne nedsætte CO2-aftrykket. Planlæggerne vil kunne optimere efter nedsætning af CO2-udledning, og en automatisk impact-beregning vil skabe transparens (se bilag om måling af impact). Endelig vil virksomhederne kunne opnå en driftsbesparelse ved en optimeret planlægning, da de herved kan flytte flere varer med brug af færre ressourcer.

Projekt

Flowty vil i projektet implementere en række metoder fra matematisk optimering og data-science, der hver for sig i akademisk kontekst har vist positiv effekt på performance inden for afgrænsede områder af netværksdesignoptimering, men som ikke før er afprøvet i en kommerciel kontekst. Flowty har udarbejdet et konceptuelt design for en løsning, som vi med dette projekt ønsker at implementere og pakketere til et standardiseret produkt, der kan bringes til markedet. Projektet foregår i samarbejde med en ledende forsker inden for området samt to globale markedsledere inden for Liner-Shipping.

Forventede resultater

Flowty forventer med projektet at implementere en algoritme, der viser signifikante forbedringer i forhold til performance i køretider, ressourceforbrug samt kvalitet i løsningsforslag. Dermed opnås en markant forbedring af eksisterende metoder til optimering af netværksdesign i det maritime. Derudover forventer vi at vise en reduktion af CO2-udledning ved en impact-beregning ved sammenligning med eksisterende netværksdesign.

Information

Projektnavn:

AI-understøttet optimering af logistisk netværksdesign

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Iværksætteri og innovation

Tid:

2024

Kontakt:

Flowty ApS
Otto Busses Vej 5
2450 København SV
www.flowty.ai