Tilbage til søgeresultatet

FLEX-FEB, Fleksibel Miljøpram

3D Pram

Baggrund

Det nuværende havmiljøberedskab udgøres af specialkapaciteter i form af egentlige miljøskibe, og det er vanskeligt samfundsøkonomisk at begrunde opretholdelse af et dyrt specialberedskab, der kun sjældent indsættes. FLEX-FEB ApS har udviklet en ny, funktionel beredskabsmodel, der er baseret på en opfindelse – Den Fleksible Miljøpram. Fleksible miljøpramme er billige i både anskaffelse og drift og giver mulighed for at etablere et effektivt havmiljøberedskab, der giver samfundsøkonomisk mening. Prammene kan desuden anvendes til opsamling af tang/ålegræs og rensning af havoverflade og vandsøjle for plastic og andet affald. Prammene har således både en beredskabsmæssig og en driftsmæssig funktion.

Projekt

Projektet omfatter udvikling, design og bygning af en mindre, fuldt funktionel testplatform. Fleksible miljøpramme er karakteriseret ved, at dybgangen ikke øges, når prammen fyldes med malflydende affald. Det betyder, at prammene navnlig er anvendelige på lægt vand tæt på kysten, hvor udfordringerne med bekæmpelse af olie- og tangforurening er særligt store. Fleksible miljøpramme gør det endvidere muligt for større skibe at løseopgaver tæt under kysten, da indsættelseskapaciteten (funktionsudstyret) ikke er er en integreret del af moderskibet, men indsættes fra et moderskib. Testplatformen skal danne grundlag for markedsføring, bygning af en prototype og i samarbejde med en potentiel kunde bygning af en størrepram.

Forventede resultater

FLEX-FEB ApS forventer sammen med samarbejdspartneren Søby Værft A/S ved projektets afslutning at have bygget og gennemtestet en fuldt funktionel testplatform. Som en del af projektet vil der blive udviklet en særlig skimmer, der kan optage såvel olieblandet vand som tang- og ålegræs. FLEX-FEB bekendt, eksisterer der i dag ikke noget udstyr, der kan opsamle tang og ålegræs til søs.

DSC_1350_a

Projektresultat

Den fleksible miljøpram blev navngivet på Søby Værft d. 22. juni 2022.

Se annoncering her: Link

Se pressemeddelelse her: Link

Afsluttende projektrapport kan ses her: Link

Information

Projektnavn:

Fleksibel Miljøpram

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2021-2022

Kontakt:

FLEX-FEB ApS
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.flex-feb.com