Tilbage til søgeresultatet

EV.FIREE ApS, Innovativ brandbekæmpelse i el- og hybridbiler

Baggrund

Eldrevne biler er kommet for at blive. I 2030 vil Danmark udfase benzin- og dieseldrevne biler, hvor EU-kommissionen har et mål for samme i 2035. I særligt den maritime branche er der en bekymring for, hvordan en litiumbrand effektivt slukkes samt efterfølgende kontrolleres. Litiumbrande er selvoxyderende, svære at tilgå i en bil samt opnår hurtigt høje temperaturer, der medfører stor risiko for brandspredning. Det kræver meget vand at opnå en tilstrækkelig afkøling af en sådan brand, hvilket resulterer i ekstremt giftigt spildevand. Deployering af brandtæpper er ofte den eneste mulighed. Der opnås dog ikke kontrol med ilden, da den vil blusse op igen. Der findes ingen løsning på markedet, der kan sikre hurtig efterslukning samt kontrol med en litiumbrand. Dette udgør en markant risiko for fx passerfærger med bildæk samt bilskibe.
Teamet har tidligere opbygget en succesfuld startup (HydroPen). En løsning der aktivt bidrager til at imødekomme det globale problem med containerbrande ombord på containerskibe. Teamet har altid været bekendt med, at der mangler en optimal løsning på litiumbrande i elbiler, samt at problemet kun vil vokse i takt med udviklingen af elbils-agendaen.

Projekt

Projektet tager udgangspunkt i en ny innovativ teknologi til fleksibel indkapsling samt drukning af brændende elbiler. Løsningen er hurtigt deployeret, hvilket kun stiller begrænset krav til menneskelig involvering. Herefter er produktet fuldautomatiseret i sin funktion, hvor et vandbassin former sig om bilen og herved isolerer og indkapsler elbilens batterielement. Vi kalder løsningen for EV.FIREE. EV.FIREE bliver via dette projekt det første produkt i verden til løse problematikken ved litiumbrande i elbiler, der b.la. bliver transporteret til søs. Sikkerheden vil øges for personalet, medvirke til undgåelse af miljøskader/katastrofer, hjælpe slutkunden samt højne sikkerheden generelt, hvor der er (kommer) elbiler = menneskeliv reddes.

Forventede resultater

Vi forventer at projektet vil resultere i en rejse fra udviklingen af en prototype til etableringen af et markeds- og produktionsmodnet produkt, der fleksibelt og ubesværet kan produceres samt sælges på både det globale – og nationale marked. Vi forventer at de første salg af løsningen vil materialisere sig slutningen af projektforløbet, således der udelukkende skal fokuseres på salgsoptimering efter afslutningen.

 

Projektresultat

Projektet blev startet i juni 2022, hvor der blev etableret aftaler med aktører i branchen. Dette førte hurtigt til den første prototype i 1:1 størrelse. Prototypen gennemgik diverse landbaserede tests og tilretninger på faciliteterne i Aarhus.

Efter diverse ”real-life” tests ombord på skibe blev det dog klart, at det maritime miljø med bevægelser på skibet, gjorde at installationen blev besværliggjort og ikke kunne ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Holdet bag EV.FIREE har dermed valgt at afslutte projektet, da teorien ikke kan manifesteres i praksis.

Lessons learned

Information

Projektnavn:

Innovativ brandbekæmpelse i el- og hybridbiler

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2022-2023

Kontakt:

EV.FIREE ApS
Birkegade 2, 1. tv.
8200 Aarhus N.