Tilbage til søgeresultatet

Energy Innovation Cluster, Green Offshore Vessel

ESVAGT NJORD IN SUNSET IN WIND FARM-zoomed in (002)

Baggrund

Den voksende opmærksomhed på CO2 udledningen retter et stort fokus på skibsfarten. Både olie & gas branchen og vind industrien efterspørger grønne løsninger til de mange servicefartøjer der betjener vindparker og olieinstallationer.

Målet om 70% CO2 reduktion er sat, og der er i industrien forventninger og krav om fremdrift, men der opleves ”berøringsangst” for at tage de første skridt. Et bredt funderet samarbejde med de relevante brancher involveret og samtidig deltagelse af teknologineutrale aktører til at give et uvildigt overblik over de enkelte energiteknologiers styrker i relation til deres anvendelse vil kunne åbne op ved at bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for rederierne i kystnære operationer.

Projekt

Projektet vil indsamle forskningsbaseret viden om tilgængelige teknologier, deres modenhed og udfordringer fra en lang række eksisterende projekter og aktører. Disse data sammenholdes med en kortlægning af sejlmønstre og behov fra en typisk operatør (ESVAGT). Projektgruppen vil herefter belyse fordele og ulemper ved de enkelte teknologier, deres modenhed og tidshorisont for tilhørende infrastruktur. Projektet vil samarbejde og dele data med andre projekter rettet mod andre segmenter i den maritime industri og skal ses som et supplement til andre analyser.

Projektet vil desuden analysere mulighederne for optimeringer med mulige hybridløsninger relateret til de særlige sejlmønstre. Denne analyse relateres til den eksisterende flådes fremdrivningssystemer og gennemføres med repræsentanter for alle de relevante teknikleverandører. Afslutningsvis vil projektet komme med anbefalinger for nybygningerne i en 3-5 års tidshorisont.

Forventede resultater

Projektets ambition er at levere en oversigt, der kan beskrive fordele og risici ved de enkelte teknologier og mulige hybridløsninger frem mod betydelige CO2 reduktioner for kystnære serviceoperationer. Der skal leveres en oversigt over økonomiske konsekvenser ved de forskellige teknologier og tilhørende CO2 reduktion. Analysen skal kunne danne basis for rederiernes strategiske overvejelser mod nye fremdrifts teknologier og bidrage til reduktion af de dertil hørende risici.

Projektresultat

Afsluttende rapport kan læses her:

The Green Vessel Report

The Green Vessel Appendix

Information

 

Projektnavn:

Green Offshore Vessel

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2020-2021

Kontakt:

Energy Innovation Cluster
Kanalen 1
6700 Esbjerg
www.eicluster.dk