Tilbage til søgeresultatet

EnCoat ApS, Udvikling af miljøvenlig bundmaling til store skibe i kommerciel fart

IMG_1645[1]

Baggrund

EnCoat arbejder på at kunne tilbyde miljøvenlig bundmaling til handelsflåden med en effektivitet på linje med de bedste begroningshæmmende malinger. EnCoat vil via en særligindkapslingsteknologi anvendt i storskibsmaling åbne op for en betydelig reduktion af de nødvendige aktivstoffer. I sædvanlige bundmalinger bliveren væsentlig del af aktivstofferne udvasket i havet, uden at være virksomme. Indkapslingsteknologien gør, at aktivstofferne kan fastholdes i malingens overflade, hvorved man kan mindske mængden af den principielt uønskede gift, uden tab af effektivitet. Indkapslingsteknologien gør, at man kan kombinere effektivitet, miljøforbedring og omkostningsreduktion.

Projekt

Handelsflåden byder på udvidede krav til bundmalingen end lystbåde, hvor en holdbarhed på 1-2 sæsoner er normen. I storskibsfart skal malingen være virksom i hele intervallet mellem dokning – dvs. i op til 5 år. Men også fart, sejl mønster, saltholdighed, temperatur m.v. er anderledes. For at sikre effektivitet under disse betingelser, må indkapslingsteknologien – som er demonstreret effektiv til brug for lystbåde – videreudvikles, så den kan honorere kravene til bundmaling i handelsflåden. Når teknologien er udviklet til at møde kravene i handelsflåden, kan det indkapslede biocid direkte indlejres i gængse selvpolerende, biocidbaserede bundmalinger og et testprogram gennemføres på dette grundlag.

Forventede resultater

Med en færdigudviklet indkapslingsteknologi vil:

  • rederierne kunne flage miljøbevidsthed og benytte bundmalingen som en branding- og konkurrenceparameter, både i relation til mindst mulig forurening af havet, og når en glat bund mindsker brændstofforbruget og dermed luftforureningen
  • producenterne af skibsmaling kunne spare omkostninger ved at reducere mængden af aktivstoffer – typisk kobberforbindelser, som er langt den dyreste komponent i antifouling maling
  • antifouling malingen kunne honorere kommende, skærpede myndighedskrav til udledning af navnlig kobberforbindelser i havne, kystnære områder og regionale farvande
  • grunden være lagt til, at der kan etableres en dansk produktion af aktivstoffer indkapslet i en aerogel, baseret på en helt ny produktionsmetode.

 

IMG_16422 (002)

 

 

 

Information

 

Projektnavn:

Miljøvenlig bundmaling

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2021-2024

Kontakt:

EnCoat ApS
Lersø Parkallé 38
2100 København Ø
www.encoat.dk