Tilbage til søgeresultatet

DTU Mekanik, Studietur til Shanghai 2018

Baggrund

Formålet med studieturen til Shanghai er at give de maritime ingeniørstuderende mulighed for at opleve avancerede aspekter af både bygning og drift af skibe, hvor særligt den praktiske dimension i forhold til konstruktion vil have fokus. Dette vil være et værdifuldt supplement til de teoretiske kurser på DTU, idet de studerende vil få et bedre begreb omkring størrelsesforhold og kompleksitet af skibs- og offshore-konstruktioner. Turen arrangeres i fællesskab mellem DTU Mekanik og de maritime ingeniørstuderendes forening Nul-Kryds.

Projekt

Studieturen forventes blandt andet at omfatte virksomhedsbesøg og værftsbesøg (fx Wai Gao Qiao ship yard, Hu Dong Zhong Hua ship yard, COSCO Qi Dong Ship Yard). Desuden vil det være interessant at besøge en større containerterminal samt væsentlige forskningsinstitutioner.

Forventede resultater

Efter deltagelse i studieturen og på basis af ovenstående industribesøg forventes det, at de studerende blandt andet kan
• kvalitativt beskrive processen i store maritime konstruktioners tilblivelse fra design til den færdige konstruktion forlader værftet;
• forklare hvilken rolle ingeniøren i en dansk maritim design-, rederi- eller konsulentvirksomhed har igennem et typisk samarbejde med et internationalt værft;
• give en beskrivelse af de logistiske processer, fra et skib anløber en havneterminal, til det atter afsejler mod næste havn;
• belyse hvordan modelforsøg bruges til at analysere forskellige problemstillinger indenfor seakeeping og skibs- og offshore-operationer.
Projektet er i høj grad afledt af den maritime industris ønske om et øget antal ingeniørkandidater med maritim baggrund og interesse samt at sikre en fortsat høj kvalitet af kandidaterne i forhold til deres praktiske indsigt.

Projektresultat

Evalueringsrapport kan læses her: Shanghai 2018 report

Information

 

Projektnavn:

Studietur til Shanghai 2018

Type:

Almennyttigt

Tema:

Uddannelseslegater

Tid:

2018

Kontakt:

DTU, Institut for Mekanisk Teknologi
Nils Koppels Allé, bygning 403
2800 Kgs. Lyngby
http://www.mek.dtu.dk/