Tilbage til søgeresultatet

DTU Mekanik, Medsejlads 2019-2023

Billede

Figurtekst: Undersøgelse af mulig/virtuel placering af BWTS.

 

Baggrund

I tillæg til deres maritimt-teoretiske uddannelse på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er det tilskyndet med et praktisk kursus, hvor de maritime ingeniørstuderende får mulighed for at opleve et skib som en stor og kompleks enhed, såvel teknisk som miljømæssig og økonomisk.

Projekt

Formålet med nærværende undervisningsprojekt er (fortsat) at kunne tilbyde DTUs maritime ingeniørstuderende mulighed for at opleve et skib som en stor og kompleks enhed. Dette er svært at opnå gennem rent teoretiske (”klasselokale”) kurser, og det var derfor meget glædeligt, at Den Danske Maritime Fond i 2013 valgte at støtte op om initiativet til et sejlpraktisk (”medsejlads”) kursus. Nærværende ”nye” undervisningsprojekt er derfor en direkte forlængelse af det tidligere projekt, der udmøntede sig i DTUs officielle kursus ’41280 Medsejlads’ (5 ECTS), som er integreret i studieplanerne for DTUs maritime civil- og diplomingeniørstuderende.Selve sejlpraktikken i projektet/kurset vil foregå på et dansk handelsskib. De studerende vil her blive indført i relevante generelle forhold for sejlads af større skibe, herunder manøvrering, sikkerhed, fremdrivning, laste/losseoperationer. Derudover vil de studerende skulle løse mere specifikke og konkrete ingeniørmæssige opgaver. Disse opgaver vil typisk have afsæt i et konkret problem fra det samarbejdende rederis side. Eksempler på opgaver er inspektion af revnevækst i tanke, performancemonitorering, vurdering af ballastvandsanlæg (BWTS) og dettes mulige installation, støjmålinger samt lignende forsøg relateret til arbejdsmiljøforhold.

Forventede resultater

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil bl.a. kunne:
• anskue et skib som helhed
• indgå i et team med folk om bord med en anden kultur og teknisk baggrund
• redegøre for besætningsmedlemmernes roller om bord – også i nødstilfælde
• redegøre for samspillet mellem energisystemer om bord, fx hovedmotor, hjælpemaskineri og kedler
• redegøre for de enkelte energisystemers energiforbrug og effektivitet
• redegøre for støj- og vibrationsniveau om bord og dettes betydning for skibet og besætningen (afhængig af opgavetype)
• foretage målinger af skibets bevægelser (accelerationer) og analysere de opsamlede data (afhængig af opgavetype)
• evaluere skibets sejlede rute i forhold til en eventuel mere optimal rute vha. fx. hindcast vejrdata og målinger (afhængig af opgavetype)
• give et skøn af skibets optimale trim i en given lastekondition med henblik på minimering af brændstofforbrug (afhængig af opgavetype)
• måle og beregne bølgebelastninger på skib, last og udstyr (afhængig af opgavetype).

 

Information

 

Projektnavn:

Medsejlads 2019-2023

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2019-2023

Kontakt:

DTU Mekanik
Danmarks Tekniske Universitet
Nils Koppels Allé, bygning 403
2800 Kgs. Lyngby
www.mek.dtu.dk